Ἔργα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου
προσφέρει λύσεις στά ἀναφυόμενα προβλήματα
μέσα ἀπό τήν διαχρονική θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Δείτε περισσότερα
Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας)

Ἡ Μονή μας ἐκδίδει καί διακινεῖ
τά ἔργα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου
πού ἀνταποκρίνονται στό βαθύτερο νόημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου.
Δείτε περισσότερα
Δεσποτικές Ἑορτές

Τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως ἀναλύεται μόνο μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας.
Δείτε περισσότερα
Θεολογία Γεγονότων

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τοῦ χρόνου καί Αὐτός πού μᾶς ἀπαλάσσει ἀπό τήν κυριαρχία του.
Δείτε περισσότερα
Ποιότητα Ζωῆς

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὄχι ὡς μιά ἀνάμνηση τοῦ παρελθόντος ἀλλά ὡς ἐλπίδα στήν ἀπελπισία καί ζωή στόν θάνατο.
Δείτε περισσότερα
Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν Σύγχρονη Κοινωνία

Ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ Καππαδόκης πού δίνει ὡς δῶρο τήν γνώση ἤ ὁ ἁι-Βασίλης, ὁ Σάντα Κλάους πού δίνει τήν ἐφήμερη ἡδονή τῆς κατανάλωσης;
Δείτε περισσότερα