Ἔργα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου πού προσφέρει λύσεις στά ἀναφυόμενα προβλήματα μέσα ἀπό τήν διαχρονική θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Δείτε περισσότερα
Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας)

Ἡ Μονή μας ἐκδίδει καί διακινεῖ
τά ἔργα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου
πού ἀνταποκρίνονται στό βαθύτερο νόημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου
Δείτε περισσότερα
Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία

Ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι ἡ ὀρθόδοξη. Ἔξω ἀπό αὐτήν δέν ὑπάρχουν Ἐκκλησίες, ἀλλά αἱρετικές συναθροίσεις καί αἱρετικά διδασκαλεῖα.
Δείτε περισσότερα
Ὀρθοδοξία καί Παπισμός

Δέν μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε γιά ἕνωση «Ἐκκλησιῶν». Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι χωρισμένη. Ἡ πλάνη τοῦ Παπισμοῦ δέν θεραπεύεται καί δέν βελτιώνεται μέ μιά τυπική συγγνώμη πού θά δώση ὁ Πάπας γιά ἕνα ἱστορικό λάθος, ἀλλά πρέπει νά ἐξετασθῆ ἡ ρίζα ἀπό τήν ὁποία προέρχεται ἡ λανθασμένη Ἐκκλησιολογία.
Δείτε περισσότερα