Εκδόσεις Τρίτων

Α) Γαλλικά
 
1) Entretiens avec un ermite de la Sainte Montagne sur la prière du coeur
Éditions du Seuil, 27, rue Jacob, Paris VIe , ISBN 2-02-009863-6, 2-02-014606-1
 
2) La vie après la mort
Éditions “L’ Age d’ Homme”, 10, rue de Genève, CP 32, 1000 Lausanne 9, info@agedHYPERLINK mailto:info@agedhomme.comhomHYPERLINK mailto:info@agedhomme.comme.com ΙSBN 2-8251-1657-2
 
Β) Ισπανικά
 
1) Conversationes con un ermitano del Monte Athos
Narcea, S.A. De ediciones,
Dr. Federico Rudio y Galí, 9. 28039 Madrid. ISBN 84-277-0907-2
 
Γ) Αραβικά
 
1)
Archéveche Grec Orthodoxe
P.O. Box 126, Beirut, Liban
Τel.: 00961217612, fax:  00961200611
 
2)
Archéveche Grec Orthodoxe
Soueida, Syrie. Tel.: (016)232459, fax: (016)233328
 
3)
An-Nour Co-op Beirut, Liban
 
4)
Al-Bishara Bookstore, Baniyas,
Tel.: 00963 43710383, Logos@scs-net.org
 
5)
Delta Press, www.deltapress.net
 
6) The Science of Spiritual Medicine
Delta Press, www.deltapress.net
 
7)  
St Mark Monthly Review, PO Box 31, Shoubra, Cairo, Egypt.
Tel: 25770614
 
Δ) Ρωσσικά
1) ОДНА НОЧЬ В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
СВЯТО - ТРИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА 1993
 
2) ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРΩМСКОЙ ЕПАРХИИ, 2001 Г.
Archdiocese Symferoupolis and Krimaia, Odesskaii 12, Symferoupolis, 333023 Ukrain, tel.:  0652 232531
 
3) ПРАВОСЛАВΝАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ, СВЯТООТЕЦЕСКИЙ КУРС ВРАУЕВАНИЯ ΔУШИ,
СВЯТО - ТРИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА 2004
 
4) ПРАВОСЛАВΝАЯ ДΥХОВΝОСТБ
СВЯТО - ТРИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА 1998
 
5) Знаю человека во Христе..., Жизнь и служєниє старца Софрония исихаста и ьогослова
Свято-Троицкая Сєргиєва Лавра 2013
 
6) ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДАРЪ», МОСКВА 2008
УЛ. ВЕРХНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 49a, tel.: (495) 780-39-11
 
7) ВЕЧЕ У ПУСТИНЬИ СВЕТЕ ГОРЕ
МАНАСТИР ХИЛАНΔАР - СВЕТА ГОРА АТОНСКА 1995
Monastery of Chelandari
Mount Athos, Greece
 
8) БОΛЕСТ И ΛЕЧЕ ЊЕ ΔУЩЕ У ПРАВОСΛАВНОМ ПРЕΔАЊУ
СВЕТИГОРА, ЦЕТИЊЕ 2000
 
9) ЖИВОТ ПОСΛЕ СМРТИ
БЕОГРАΔ, ЦАРА ΔУЩАНА 63
 
10) ПРАВОСΛАВНА ПСИХОТЕРАПИЈА
НАУКА СВЕТИХ ОТАЦ БЕОГРАΔ 2007
 
11) ΛИЧНОСТ У ПРАВОСΛАВНОМ ПРЕΔА ЉΥ
Published by St. Ale­xander Nevski Church, Press “Otacnik”, Belgrade 2003
 
12) СВЕТИ ГРИГОПИЈЕ ПАΛАМА КАО СВЕТОГОРАЦ
 
Ε) Ουγγρικά
 
1) Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában
ISBN 963-04-7684-3
Zöld -S Stúdió (VS STUDIO)
1535 Budapest, Pf. 699
vs. studio@axelero.hu
 
2) Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, Ortodox lel­ki­ség, ISBN 963-03-6308-9
Zöld -S Stúdió (VS STUDIO)
1535 Budapest, Pf. 699
vs. studio@axelero.hu
 
3) A lélek betegsége, a lélek gondozása, a keleti keresztény (ortodox) ha­gyományban, ISBN 963-03-9221-6
Zöld -S Stúdió (VS STUDIO)
1535 Budapest, Pf. 699
vs. studio@axelero.hu
 
ΣΤ) Ρουμανικά
1) O noapte în pustia Sfântului Munte
ISBN 978-973-87621-4-5
Editura Predania, 2006, Bu­cu­reşti, editura@pre­da­nia.ro
 
2) Psihoterapia ortodoxă (Ştiinţa Sfinţilor Părinţi)
Edi­tura În­vie­rea - Arhiepiscopapia Timişoarei, 1998
 
3) Viaţa Dupã moarte
ISBN 973-8071-03-8
Editura Bunavestire, Bacãu
e-mail: bunavestire@geniusnet.ro
 
4) Sfãntul Grigorie Palama Aghioritul
ISBN 973-8071-04-6
Editura Bunavestire, Bacãu
e-mail: bunavestire@geniusnet.ro
 
5) Persoana î tradiþia ortodoxã
ISBN 973-8071-59-3
Editura Bunavestire, Bacãu
e-mail: bunavestire@geniusnet.ro
 
6) Predici la Marile Sărbători
ISBN 973-7952-34-0, 973-7957-47-4
Editura Egumeniţa, Distri­buţi, tel/fax: 0236-326730, e-mail: bunavesti­re@ge­niusnet.ro, www.egu­me­nita.ro
 
7) Cugetul Bisericii Ortodoxe
ISBN 973-98947-7-1
Editura Σοφία, Str. Afinelor nr. 24, sector 4, 75136,
Bucureşti, tel,fax 01-3367913, e-mail: sophia@fx.ro
 
8) Psihoterapia Ortodoxă, continuare şi derbateri
ISBN 973-99692-9-1
Editura Σοφία, Str. Afinelor nr. 24, sector 4, 75136,
Bucureşti, tel,fax 01-3367913, e-mail: sophia@fx.ro
 
9) Boala şi tămăduirea sufletului in tradiţia ortodoxă
ISBN 973-8207-03-7
 Editura Σοφία, Str. Afinelor nr. 24, sector 4, 75136,
Bucureşti, tel,fax 01-3367913, e-mail: sophia@fx.ro
 
10) Ştiu un om întru Hristos, Stareţul Sofronie isihastul şi theologul
Ediţia a doua, revăzută şi adăugită
ISBN 978-973-136-374-5
Editura Σοφία, Str. Afinelor nr. 24, sector 4, 75136,
Bucureşti, tel,fax 01-3367913, e-mail: sophia@fx.ro
 
11) Vremea Lucarii
Editura Sophia, Str. Afinelor nr. 24, sector 4, 75136,
Bucureşti, tel,fax 01-3367913, e-mail: sophia@fx.ro
 
12) Monahismul ortodox ca viaţă profetică, apostolică şi martirică
ISBN 973-86551-7-X Editura Mitropolia Olteniei
 
13) Psihologia existenţialistă şi Psihoterapia Ortodoxă
ISBN 978-973-9492-94-2, Editura Bizantină
 
14) Dogmatica Empirică Volumul 1
ISBN 978-606-666-345-8
Editura Doxologia, www.editura.doxologia.ro, Iasi, 2014
 
15) Bioetică şi Bioteologie
ISBN 978-973-1913-62-9
Editura Christiana/Sfânta Mănăstire Nera, Bucureşti, 2013
 
16) Vechea și Noua Romă
ISBN 978-606-666-555-1
Editura Doxologia, 2016
 
17) Știința Medicinei Duhovnicești
ISBN 978-973-136-568-8
Editura Sophia, 2017
 
18) Dogmatica Empirică Volumul 2
ISBN 978-606-666-346-5
Editura Doxologia, 2017
 
19) Sfântul Paisie Aghioritul
ISBN: 978-973-136-622-7
Editura Sophia, 2018606-1

 
Ζ) Σλοβακικά
1) Pravoslavná Spiritualita
ISBN 80-8068-465-0
Prešovskej univerzity v Prešove,
Masarykova 15, 080 01 Prešov, tel. 051/7724 729, fax: 051/7732 677, e-mail: pravstud@unipo.sk
 
Η) Βουλγαρικά
 
1) ЕGИА НОЩ НА СВЕTА ГОPА
ISBN 954-770-181-5
СΛАВЯНОбЪΛГАРСКИ МАНАСТНАР «СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ЗОГРАФ» СВЕТА ГОРА, АТОН
 
2) ПРАВОСΛАВΝАТА ΔУХОВΝОСТ, КРАТКО ВЪВЕΔЕНИЕ
ISBN 954-493-005-1 ПРАКСИС, ВЕΛИКО ТЪРНОВО, praxis@abv.bg
 
3) ПРАВОСΛАВΝАТА ПСИХОТЕРАРИЯ
ПРАКСИС, ВЕΛИКО ТЪРНОВО, praxis@abv.bg
 
4) ОΔНА НІЧ У ПУСТЕΛІ СВЯТОЇ ГОРИ
ISBN 966-395-003-X
ВИΔАВНИЦТВО «СВіЧАΔО», 2006,
e-mail: post@svichado.com
 
Θ) Γεωργιανά
 
1)

 
2) „სულიერი მედიცინის მეცნიერება“
ISBN 978-99940-900-8-2

გამომცმმლობა «ახალი ივერონი», 2017
 
Ι) Κινέζικα - Κορεάτικα
 
1)
ISBN 960-7070-50-x
Orthodox Church of Taiwan
4th Fl. No 389-12 Shi-Yuen Road Hsin-Dieng
City Taipei County
 
2)
 
Κ) Εσθονικά
 
1) Üks ö ö Püha Athose Möre Kõrbes
 Püha Johannese Kooli Sihtasutus 2016, Tallin, Tähe 2, 11619 Fotod Ali Borovali
 
Λ) Ιταλικά
 
1) La Bella eterna – Il misterio della Chiesa
ISBN 978-88-9313-068-4
Asterios Abiblio editore 2017, Marzo 2018
posta: asterios.editore@asterios.it, www.asterios.it