Κατήχηση καί Πίστη στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας

Σειρά ἐκπομπῶν τοῦ συγγραφέα πού παρουσιάστηκαν ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό «Λύχνος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Βασικές διδασκαλίες τῆς πίστεως πού συντελοῦν στήν ἐπανεύρεση τῆς κατηχητικῆς παραδόσεως καί προσανατολίζουν τούς πιστούς στήν βίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἡ Χριστανική Πίστη Ὁ Τριαδικός Θεός Ὁρολογία γιά τόν Θεό Οὐσία καί Ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ Καταφατική καί Ἀποφατική Θεολογία Ἡ δημιουργία τοῦ Κόσμου Κόσμος καί Χρόνος Οἱ Ἄγγελοι Οἱ ἐκπεσόντες Ἄγγελοι Ὁ Παράδεισος Ὁ Ἄνθρωπος Τό κατ᾽ εἰκόνα καί τό καθ᾽ ὁμοίωσιν Ἡ δημιουργία τοῦ Ἀδάμ Ἡ δημιουργία τῆς Εὔας Ἡ ζωή τῶν πρωτοπλάστων στόν Παράδεισο Ἡ Πτώση τῶν πρωτοπλάστων Τό Προπατορικό Ἁμάρτημα Οἱ Δερμάτινοι Χιτῶνες Οἱ Συνέπειες τῆς Πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων Ὁ Ἀδαμιαῖος Θρῆνος