Ἀποστολή καί Πληρωμή

Παραγγελία Βιβλίων

 • τηλεφωνικά στό +30 22610-35 135, ἐπιλέγοντας στό ἠχογραφημένο μήνυμα τήν ἐπιλογή 2.
  Ἐάν δέν ἔχετε παραγγείλει ξανά, θά σᾶς ζητηθῆ νά συμπληρώσετε τήν φόρμα ἀποστολῆς
  (παρακαλοῦμε μήν ξεχνᾶτε νά καταγράφετε τά πλήρη στοιχεῖα σας)
 
 • μέσω fax στό +30 22610-39 201
(παρακαλοῦμε μήν ξεχνᾶτε νά καταγράφετε τά πλήρη στοιχεῖα σας)
 
 

Ἀποστολή βιβλίων

 
 • Ἐντός Ἑλλάδος ἡ ἀποστολή γίνεται μέ τούς παρακάτω τρόπους:
 
 1. ACS courier ἐπί ἀντικαταβολῇ. Τά ἔξοδα ἀποστολῆς εἶναι δωρεάν  γιά παραγγελίες συνολικοῦ κόστους πού ὑπερβαίνει τά 15,00 €. Γιά παραγελλίες κάτω ἀπό 15,00 € ἡ χρέωση εἶναι 2,50 € ἔξοδα ἀποστολῆς καί 2,00 € ἔξοδα ἀντικαταβολῆς.
 2. ΕΛΤΑ ὅπου τά ἔξοδα ἀποστολῆς ἐπιβαρύνουν ἐσᾶς.
 
 • Στό εξωτερικό ἡ ἀποστολή γίνεται μέ τούς πρακάτω τρόπους:
 1. ΕΛΤΑ
α) μέ ἐπιστολικό ταχυδρομεῖο Α΄ προτεραιότητας καί παράδοση στόν χῶρο σας.
β) μέ ἀεροπορικό δέμα.
Τό ἀεροπορικό δέμα παρέχει μεγαλύτερη ἀσφάλεια καί δυνατότητα παρακολούθησης τῆς πορείας τοῦ δέματος, καθώς καί ἀναζήτησής του.
     
     
2. UPS courier
     
     3. ACS courier

     4. Μεταφορική ἑταιρία
Ἡ Μεταφορική ἑταιρία ἰσχύει γιά παραγγελίες πού ὑπερβαίνουν τά 50 kg, κατόπιν συνεννοήσεως.


Πληρωμή παραγγελίας

 
 • Ἐντός Ἑλλάδος:
 1. Ἀντικαταβολή στήν ACS courier
 2. Χρέωση Πιστωτικῆς/Χρεωστικῆς Κάρτας Visa & MasterCard
 3. PayPal
 4. Ἠλεκτρονική Τραπεζική κατάθεση
Μπορεῖτε νά καταθέσετε τό ποσό τῆς παραγγελίας σας ἀπευθείας στόν  παρακάτω λογαριασμό τῆς Ἐθνικής Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος.
 
Γιά καταθέσεις σέ Εὐρώ:
Κατάστημα Λιβαδειᾶς (398)
IBAN: GR8701103980000039862126974
BIC SWIFT: ETHNGRAA
 
Γιά ὁποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά μέ τούς τρόπους πληρωμῆς παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζί μας στό pelagia@pelagia.org ἤ στό τηλέφωνο: +30 22610-35 135.
 
 • Ἐκτός Ἑλλάδος
 1. PayPal
 2. Πιστωτικές/Χρεωστικές Κάρτες
 3. Ἠλεκτρονική Τραπεζική κατάθεση
Μπορεῖτε νά καταθέσετε τό ποσό τῆς παραγγελίας σας ἀπευθείας στόν  παρακάτω λογαριασμό τῆς Ἐθνικής Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος.
 
Γιά καταθέσεις σέ Εὐρώ:
Κατάστημα Λιβαδειᾶς (398)
IBAN: GR8701103980000039862126974
BIC SWIFT: ETHNGRAA
 
Γιά καταθέσεις σέ Δολλάριο Ἀμερικῆς (USD):
Κατάστημα Ὀρχομενοῦ (441)
IBAN: GR5101104412000044161527161
BIC SWIFT: ETHNGRAA
 
Γιά ὁποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά μέ τούς τρόπους πληρωμῆς παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζί μας στό pelagia@pelagia.org ἤ στό τηλέφωνο: +30 22610-35 135.
 

Διαθεσιμότητα, παραλαβή & ἐπιστροφή

 
 • Παραγγελίες μέ παράδοση στήν Ἑλλάδα:
Ἡ ἀποστολή τῶν βιβλίων μας μέ ACS courier γίνεται κάθε Τρίτη καί Πέμπτη λόγω τῆς ἀπομακρυνσμένης γεωγραφικῆς θέσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
 • Παραγγελίες με παράδοση στο εξωτερικο
Οἱ παραγγελίες παραδίδονται στό ἐξωτερικό μέ τά ΕΛΤΑ (Ἑλληνικό Ταχυδρομεῖο) καί τήν ACS courier.
Ὁ χρόνος παράδοσης ἐξαρτᾶται ἀπό τήν χώρα διαμονῆς τοῦ παραλήπτη.
 • Ἐπιστροφή βιβλίων
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ συσκευασία πού γίνεται γιά τήν ἀποστολή τῶν βιβλίων πραγματοποιεῖται μέ ἐξαιρετική προσοχή καί, σύμφωνα μέ ἀξιολόγηση τῶν πελατῶν μας, φθάνουν στόν προορισμό τους σέ ἄριστη κατάσταση.
Ἐπιστροφές γίνονται δεκτές στήν περίπτωση πού κάποιο ἀπό τά βιβλία τῆς παραγγελίας εἶναι κακέκτυπο (ἔχει ἐλαττώματα στήν ἐκτύπωση) ὡς ἑξῆς: Μᾶς ἐπιστρέφετε τό βιβλίο μέ ACS courier, ἐάν βρίσκεστε ἐντός Ἑλλάδος, καί μέ τά ΕΛΤΑ, ἐάν βρίσκεστε στό ἐξωτερικό, μέ χρέωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐμεῖς θά προχωρήσουμε στήν ἀντικατάστασή του.

Σημείωση
Σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις παραγγελιῶν τίτλων πού ἔχουν ἐξαντληθεῖ ἤ βρίσκονται στήν διαδικασία τῆς ἐπανέκδοσης, ἐνδέχεται νά ὑπάρξη ὁλιγοήμερη καθυστέρηση μέχρι τήν ἀνανέωση τῶν ἀποθεμάτων μας. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις σᾶς ἐνημερώνουμε μέ email ἤ τηλεφωνικῶς.
Ὁ χρόνος παραλαβῆς ποικίλει ἀνάλογα μέ τό μέσο πού ἐπιλέχθηκε καί τήν ἀπόσταση. Σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις, ἀστάθμητοι παράγοντες (ἀπεργίες, ἀποκλεισμοί, κ.λπ.) ἐνδέχεται νά ἐπηρεάσουν τόν χρόνο παραλαβῆς. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις εἶναι εὔλογο πώς τό ἠλεκτρονικό βιβλιοπωλεῖο μας δέν φέρει οὐδεμία εὐθύνη.