Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Πρακτικά ΣΤ´ Θεολογικοῦ Συνεδρίου, Πρόλογος

Τό ΣΤ´ Θεολογικό Συνέδριο, πού πραγματοποιήθηκε τό ἔτος 2020 στήν Ναύπακτο, ἀφιερώθηκε στόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη καί τά θεόπνευστα συγγράμματά του.

  

Ἄλλοι ἀπό τούς Εἰσηγητές ὑποστήριξαν τήν πατρότητα τῶν ἔργων του καί ἄλλοι παρουσίασαν τήν διδασκαλία του, ἡ ὁποία ἐπηρέασε ὅλους τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὅλη τήν λειτουργική ζωή της.

Πρόκειται γιά ἕνα σημαντικό Συνέδριο, τό ὁποῖο λόγῳ τῆς πανδημίας ἔγινε διαδικτυακά, καί παρουσίασε τήν ἐσωτερική ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Οἱ νεώτερες ἀναλύσεις πού ἀμφισβητοῦν τήν πατρότητα τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπογίτου, ἐκτός τῶν ἄλλων, συντελοῦν καί στήν ἀμφισβήτηση τῆς οὐσίας τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, πού εἶναι ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμός καί ἡ τελείωση, ὁπότε ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μετατρέπεται σέ μιά στοχαστική καί ἠθικιστική θεολογία πού ὁμοιάζει μέ τήν δυτική θεολογία, ρωμαιοκαθολική καί προτεσταντική. Νομίζω ὅτι αὐτή ἡ ἀμφισβήτηση ἀποβλέπει σέ συγκρητιστικούς σκοπούς.

Πρέπει νά παρατηρηθῆ ὅτι ἐνῶ ἡ σύγχρονη βιβλική θεολογία ἀμφισβητεῖ τήν πατρότητα μερικῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, λόγῳ ὕφους καί γλώσσης, ἐμεῖς παραμένουμε σταθεροί στήν παράδοση πού κληρονομήσαμε. Τό ἴδιο πρέπει νά γίνη καί μέ τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων.

Εὐχαριστῶ τούς εἰσηγητές καί τούς συντελεστές τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου.

Ἔγραφα τήν Κυριακή τῶν Πατέρων
τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
τήν 5
η Ἰουνίου 2022 στήν Ναύπακτο

Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης