Βοήθεια - Ὁδηγίες γιά eBooks

Τί εἶναι τό eBook (ἠλεκτρονικό βιβλίο);

Τό eBook (ἠλεκτρονικό βιβλίο) εἶναι ἡ ἔκδοση βιβλίου σέ ψηφιακή μορφή, πού ἀποτελεῖται ἀπό κείμενα, εἰκόνες ἤ καί τά δύο, ὥστε νά μποοροῦν νά διαβαστοῦν σέ PC / Mac / e-reader, iPad  / iPhone καί Tablet / Smartphone μέ λειτουργικό Android.

Ποιά εἶναι τά πλεονεκτήματα τοῦ eBook σέ σχέση μέ τό ἔντυπο βιβλίο;

Ὅλα τά βιβλία σας μπορεῖ νά εἶναι σέ ἕνα ἠλεκτρονικό μέσο (PC, Smartphone, Tablet). Αὐτό σημαίνει μικρός ὄγκος, εὔκολη ταξινόμηση, γρήγορη διαχείρηση, ἁπλή μεταφορά. Ὑπάρχουν ἐπίσης πολλαπλές ἐπιλογές ἀναζήτησης κειμένου ἀλλά καί δυνατότητα εἰσαγωγῆς ἐπισημάνσεων ἤ σημειώσεων, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀναιρεθοῦν, σέ ἀντίθεση μέ τά πραγματικά βιβλία. Μπορεῖτε ἀκόμα νά προσαρμόσετε τό μέγεθος, τό χρῶμα καί τό στύλ τῆς γραμματοσειρᾶς ὅπως ἐσεῖς θέλετε, προκειμένου τό βιβλίο νά γίνη περισσότερο εὐανάγνωστο ἀκόμα καί γιά ὅσους ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ὅρασης.

Ἡ ἀγορά μπορεῖ νά γίνει ἀπό ὁπουδήποτε στήν Ἑλλάδα ἤ/καί στό ἐξωτερικό, ὁποιαδήποτε μέρα καί ὥρα, χωρίς κανένα περιορισμό.
Τέλος, τά eBooks διατίθενται σέ πολύ χαμηλότερη τιμή ἀπό τήν ἀντίστοιχη τῶν ἐντύπων.

Πληροφορίες & ὁδηγίες χρήσης γιά τά eBooks τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγιας)

1. Τό ἠλεκτρονικό προϊόν - eBook εἶναι ἐξατομικευμένο.

2. Ἀπό τήν στιγμή τῆς ἀγορᾶς, φέρει τό ὄνομα τοῦ ἀγοραστῆ καί προορίζεται γιά προσωπική χρήση.

3. Τά eBooks τῶν Ἐκδόσεών μας ΔΕΝ ὑποστηρίζονται ἀπό συσκευές Kindle.

Βήματα ἀγορᾶς eBook

ΒΗΜΑ 1

Ἐάν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού χρησιμοποιεῖτε ἕνα eBook - ἠλεκτρονικό βιβλίο, θά πρέπει νά σιγουρευτεῖτε ὅτι διαθέτετε τά κατάλληλα μέσα καί ἐφαρμογές γιά τήν προσπέλαση τοῦ ἀρχείου πού θά ἀγοράσετε.

ΒΗΜΑ 2 -  Ἐφαρμογή

Δέν ὑπάρχει κάποιος περιορισμός στήν συσκευή καθώς τά ἠλεκτρονικά μας βιβλία παίζουν τόσο σέ iOS ὅσο καί σέ Android λογισμικά, ἀρκεῖ νά ἔχετε κάποια ἐφαρμογή ἀνάγνωσης ἀρχείων EPUB.

1. Γιά Η/Υ ἤ Mac

    Τό μόνο πού χρειάζεται εἶναι μιά ἐφαρμογή ἀνάγνωσης. (π.χ. Adobe reader γιά Η/Υ ἤ iBooks γιά Mac).
   Ἄν εἶστε κάτοχος H/Y (PC-Windows) καί δέν ἔχετε κάποια ἐγκατεστημένη ἐφαρμογή γιά τήν ἀνάγνωση ἠλεκτρονικῶν ἀρχεῖων EPUB, μπορεῖτε      νά κατεβάσετε κάποια ἀπό τίς ἐφαρμογές πού βρίσκονται δωρεάν διαθέσιμες στό διαδίκτυο.

2. Γιά συσκευές iPhone ἤ  iPad

   Μπορεῖτε νά διαβάσετε τό βιβλίο σας στήν ἤδη ὑπάρχουσα ἐφαρμογή τῆς Apple, iBooks.

3. Γιά συσκευές μέ λειτουργικό Android

    Μπορεῖτε νά διαβάσετε τό βιβλίο σας σέ κάποια ἀπό τίς διαθέσιμες ἐφαρμογές Android.

ΒΗΜΑ 3 - Ἐνεργοποίηση

1. Γιά Η/Υ ἤ Mac

    Ἁπλῶς ἀνοίγετε τό ἀρχεῖο πού σᾶς ἀποστέλλεται μέ email μέ τήν καθορισμένη ἐφαρμογή.

2. Γιά συσκευές iPhone ἤ iPad

    Ἁπλῶς ἀνοίγετε τό ἀρχεῖο πού σᾶς ἀποστέλλεται μέ email μέ τήν καθορισμένη ἐφαρμογή.

3. Γιά συσκευές μέ λειτουργικό Αndroid

    Ἁπλῶς ἀνοίγετε τό ἀρχεῖο πού σᾶς ἀποστέλλεται μέ email μέ τήν καθορισμένη ἐφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σέ ἀντίθεση μέ ἠλεκτρονικά βιβλιοπωλεῖα πού παρέχουν τήν ὑπηρεσία ἀγορᾶς eBooks, τά δικά μας ἠλεκτρονικά βιβλία ἀποστέλλονται στόν πελἀτη τίς ἡμέρες Δευτέρα ἕως Σάββατο μεταξύ 9:30 καί 16:00.

Σέ περίπτωση πού ἡ παραγγελία πραγματοποιηθεῖ σέ χρόνο ἐκτός τοῦ ἀναφερθέντος διαστήματος, ἡ ἀποστολή ἐνδέχεται νά πραγματοποιηθεῖ ἀκόμη  καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα.

ΒΗΜΑ 4 - Λήψη τοῦ eBook

Κατεβᾶστε τό ἀρχεῖο στήν συσκευή σας καί ἀνοίξτε το μέ τήν ἀνάλογη ἐφαρμογή.
Ἄν ἁπλά τό ἐπιλέξετε κάνοντας κλίκ πάνω του, ἀνάλογα μέ τίς ρυθμίσεις κάθε browser, θά σᾶς ἐμφανιστῆ ἡ ἐπιλογή «Ἄνοιγμα μέ» ἤ «Ἄνοιγμα σέ» καί ἐκεῖ θά ἐπιλέξετε τό πρόγραμμα ἀνάγνωσης τοῦ eBook.

Περιορισμοί:

Γιά ὅλες τίς φορητές συσκευές: e-reader, iPad, Android Tablet, καθώς καί mobile devices, PC, Laptop, Mac δέν ὑπάρχει κάποιος περιορισμός στήν χρήση.

Τά eBooks μας δέν εἶναι συμβατά μέ συσκευές Kindle.

Ὅροι Χρήσης γιά τά eBooks

Ἡ πώληση τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλίων διέπεται ἀπό τίς ἴδιες γενικές ἀρχές πού ἔχουν ἰσχύ στά τυπωμένα.
Μπορεῖτε νά ἀντιγράψετε τό βιβλίο στόν ὑπολογιστή σας, νά τό διαβάσετε ἤ ἀκόμα καί νά τό ἐκτυπώσετε. Εἶναι παράνομο νά κάνετε πολλαπλά ἀντίγραφα ἤ πολλαπλά ἀντίτυπα γιά χρήση περισσοτέρων τοῦ ἑνός ἀτόμων. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀντιγραφή τμημάτων τοῦ βιβλίου γιά χρήση ὁπουδήποτε, ἐκτός ἄν ἔχει παρασχεθεῖ ἡ ρητή ἄδεια ἐκ μέρους τῆς ἐκδότριας Ἱερᾶς Μονῆς τῆς καί κατόχου τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων. Τά eBooks πού προμηθεύεστε ἀπό τό e-shop ἔχουν δημιουργηθεῖ καί διανέμονται μέ εἰδικά συστήματα γιά προστασία ἀπό παράνομη ἀντιγραφή.

Ἡ προβολή καί ἡ ἀνάγνωση τῶν ψηφιακῶν ἐντύπων καί βιβλίων θά γίνεται ἀποκλειστικά στόν προσωπικό ὑπολογιστή τοῦ χρήστη ἤ στίς λοιπές ἠλεκτρονικές του συσκευές. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναπαραγωγή τῶν ἀρχείων πού λαμβάνει ὁ χρήστης σέ ἀντίτυπα περισσότερα τοῦ ἑνός γιά κάθε ἕνα ἀπό αὐτά ὅπως καί ἡ μέ ὁποιονδήποτε τρόπο διάθεση τοῦ συνόλου ἤ καί μέρους αὐτῶν σέ τρίτους μέ ἤ χωρίς ἀντάλλαγμα.

Τά πνευματικά δικαιώματα τῆς ὕλης πού περιέχεται στά ψηφιακά βιβλία καί γενικότερα στό ψηφιακό ὑλικό πού ὑπάρχει στό www.pelagia.org ἀνήκουν ἀποκλειστικά στήν ἐκδότρια Ἱερά Μονή καί στόν συγγραφέα Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο Βλάχο. Ὁποιαδήποτε προσπάθεια διακίνησης τοῦ ἠλεκτρονικοῦ αὐτοῦ ἐξατομικευμενου ὑλικοῦ στό διαδίκτυο ἀναγνωρίζεται μέ εἰδικούς μηχανισμούς ἀνίχνευσης καί διώκεται ποινικά.

Ἡ ἱστοσελίδα τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) παρέχει στούς χρῆστες της τήν δυνατότητα ἀγορᾶς βιβλίων μέσω ἐφαρμογῶν ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου σύμφωνα μέ τούς εἰδικότερους ὅρους πού αὐτό τάσσει καί μεριμνώντας γιά τήν προστασία τῶν προσωπικῶν στοιχείων πού ὑποβάλλουν γιά τήν χρήση τῶν ὑπηρεσιῶν αυτῶν.

Προκειμένου νά χρησιμοποιηθοῦν οἱ ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, πρόσθετα στοιχεῖα, ἀπό αὐτά πού ἀπαιτήθηκαν κατά τήν ἐγγραφή τοῦ χρήστη, πρέπει νά γίνουν γνωστά καί νά καταχωρηθοῦν μέ ἀκρίβεια. Τά στοιχεῖα αὐτά ἀπαιτοῦνται γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς παραγγελίας τοῦ χρήστη τῆς ἱστοσελίδας καί περιλαμβάνουν τήν διεύθυνση παράδοσης τῆς παραγγελίας, τηλέφωνα ἐπικοινωνίας καί, σέ περίπτωση πού ὁ χρήστης ἐπιλέξει Χονδρική Πώληση καί ζητάει ἔκδοση Τιμολογίου, τό Α.Φ.Μ. καί τήν ΔΟΥ ἕδρας.

Τά στοιχεῖα αὐτά δέν γνωστοποιοῦνται σέ τρίτους, μέ ἐξαίρεση ὅπου προβλέπεται ἀπό τόν Νόμο πρός τίς ἁρμόδιες καί μόνο ἀρχές, ἀλλά διαφυλάσσεται ὁ προσωπικός του χαρακτήρας. Ἡ ἱστοσελίδα τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) διατηρεῖ τά στοιχεῖα αὐτά ἀποκλειστικά γιά λόγους ἐπικοινωνίας καί βελτίωσης τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν της.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πῶς ἀγοράζω eBooks;

1. Μέσω Windows PC/Mac

Ἀναζητῆστε στό www.pelagia.org τόν τίτλο πού ἐπιθυμεῖτε.
Ἡ περιγραφή τοῦ βιβλίου ἔχει τήν ἔνδειξη eBook. Τό κάνετε ἀπ’ εὐθείας ἐπιλέγοντας «Προσθήκη στό καλάθι».  Ἀφοῦ ἔχετε τελειώσει μέ τήν          ἐπιλογή τίτλων καί τήν προσθήκη στό καλάθι σας, ἐπιλέξτε τήν ἔνδειξη «Συνέχεια στήν παραγγελία». Ἄν χρειαστῆ νά διαγράψετε κάποιον τίτλο      ἤ νά ἀλλάξετε τήν ποσότητα, κᾶντε τό ἐπιλέγοντας τό εἰκονίδιο μέ τό σύμβολο τοῦ Χ  δίπλα ἀπό τόν τίτλο ἤ ἀλλάζοντάς τον μέσα στό    πεδίο Ποσότητα.

Προχωρῆστε στήν Παραγγελία. Ἄν δέν ἔχετε κάνει ἤδη εἴσοδο στό κατάστημα, θά σᾶς ζητηθῆ τώρα. Ἐάν εἶστε καινούργιος χρήστης θά σᾶς ζητηθῆ νά δημιουργήσετε λογαριασμό. Ἐάν δέν ἐπιθυμεῖτε νά δημιουργήσετε λογαριασμό, μπορεῖτε νά προχωρήσετε στήν ὁλοκλήρωση τῆς παραγγελίας σας χωρίς λογαριασμό. Ἐπιλέξτε τρόπο πληρωμῆς, καί συμπληρῶστε τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα (στήν περίπτωση πού ἐπιλέξατε Ἑταιρεία-Τιμολόγιο), προκειμένου νά σᾶς ἀποστείλουμε Τιμολόγιο ἀγορᾶς. Στό τελευταῖο βῆμα θά σᾶς ζητηθεῖ νά γίνη online πληρωμή προκειμένου νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία.

Γιά τήν ἀγορά eBooks – ἠλεκτρονικῶν βιβλίων ΔΕΝ ἰσχύει πληρωμή μέ ἀντικαταβολή.
Μετά τήν πληρωμή, θά λάβετε στό δηλωθέν email σας τό eBook πού ἐπιθυμεῖτε σέ μορφή ἀρχείου EPUB. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τό ἀρχεῖο EPUB πού θά λάβετε εἶναι ἕνα προστατευμένο ἀρχεῖο. Ἡ διαδικασία ἐφαρμογῆς τῆς ἐν λόγω ψηφιακῆς προστασίας στό ἀρχεῖο ἐνδέχεται νά καθυστερήσει ἐλάχιστα τήν ἀποστολή τοῦ eBook σέ σᾶς, γεγονός πού δηλώνει ὅτι τό eBook ΔΕΝ εἶναι ἑτοιμοπαράδοτο παρά τό ὅτι πρόκειται γιά ἠλεκτρονικό προϊόν.

Γιά τήν δική σας ἐξυπηρέτηση, θά θέλαμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ἀκύρωση ἤ ἀντικατάσταση ψηφιακοῦ προϊόντος δέν μπορεῖ νά γίνη δεκτή. Τά eBooks εἶναι ψηφιακῆς μορφῆς προϊόντα καί παραδίδονται στόν λογαριασμό πού θά δηλώσετε, μόλις ὑποβάλλετε τήν πληρωμή. Ἑπομένως, εἶναι ἀδύνατη ἡ μή παράδοση ἤ ἡ ἐπιστροφή τοῦ προϊόντος.

2. Αν έχετε iPad/iPhone

Χρησιμοποιώντας τόν Safari browser ἐπισκεφτεῖτε τό κατάστημά μας www.pelagia.org καί ἐπιλέξτε τά βιβλία πού ἐπιθυμεῖτε νά ἀγοράσετε, προσθέτοντας αὐτά στό καλάθι ἀγορῶν.
Στήν συνέχεια πληρῶστε μέ τήν πιστωτική σας κάρτα πού διαθέτετε.

3. Ἄν ἔχετε συσκευή μέ λειτουργικό Android

Πλοηγηθεῖτε μέσω τοῦ browser στό www.pelagia.org καί ἐπιλέξτε τό/τά eBooks πού ἐπιθυμεῖτε, νά ἀγοράσετε, προσθέτοντας αὐτά στό καλάθι ἀγορῶν.
Στήν συνέχεια πληρῶστε μέ τήν πιστωτική σας κάρτα πού διαθέτετε.

Χρειάζεται νά ἔχω ἐγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα στόν ὑπολογιστή γιά νά διαβάσω τά βιβλία;

1. PC/Mac

Δέν χρειάζεται νά ἔχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ἐκτός ἀπό τήν ἐφαρμογή ἀνάγνωσης ἀρχείων EPUB.
Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἐάν εἶστε κάτοχος PC – Windows, καί εἶναι ἡ πρώτη φορά πού χρησιμοποιεῖτε ἀρχεῖο μορφῆς EPUB, θά χρειαστεῖ νά κατεβάσετε κάποια ἐφαρμογή ἀνάγνωσης ἀπό τό διαδίκτυο.

2. iPad/ iPhone

Δέν χρειάζεται νά ἔχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ἐκτός ἀπό τήν ἐφαρμογή ἀνάγνωσης ἀρχείων EPUB.

3. Android Devices

Δέν χρειάζεται νά ἔχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ἐκτός ἀπό τήν ἐφαρμογή ἀνάγνωσης ἀρχείων EPUB.

Ποῦ μπορῶ νά διαβάσω τά eΒooks;

Tά βιβλία μποροῦν νά διαβαστοῦν ἀπό ὅλες τίς συσκευές ἀνάγνωσης πού μποροῦν νά ὑποστηρίξουν EPUB ἀρχεῖα.

Προσοχή, δέν εἶναι δυνατή ἡ ἀνάγνωση σέ συσκευές Kindle.

Σέ τί τύπους ἀρχείων διατίθενται τά eBooks;

Ὅλα τά ψηφιακά βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας διατίθενται σέ EPUB.

Ποιοί τρόποι πληρωμῆς ὑπάρχουν;

Ψηφιακά βιβλία μπορεῖτε νά ἀγοράσετε ΜΟΝΟ μέσω πιστωτικῆς κάρτας καί PayPal.
Λόγω τῆς φύσης παράδοσης τοῦ προϊόντος, οἱ ὑπόλοιποι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμῆς (ἀντικαταβολή, ἔμβασμα) δέν ἰσχύουν γιά ψηφιακές ἀγορές.

Ἔχω κατεβάσει τό ἀρχεῖο σέ μιά συσκευή, ἀλλά θέλω νά τό μεταφέρω σέ μιά ἄλλη.

Μπορεῖτε νά μεταφέρετε ἕνα eBook ἀπό τόν Ὑπολογιστή σας στό e-reader σας ἤ στό Smartphone σας.
Δέν μπορεῖτε νά διακινήσετε τό βιβλίο μέ τήν ἔννοια τῆς μεταπώλησης, ἤ τῆς ἐλεύθερης διακίνησής του στό διαδίκτυο. Ὁποιαδήποτε τέτοια ἐνέργεια γίνεται γνωστή μέ τούς μηχανισμούς προστασίας τοῦ βιβλίου καί διώκεται ποινικά.

Πῶς μπορῶ νά διαβάσω τά eBooks των Εκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) σέ συσκευές Kindle;

Δυστυχῶς, δέν μπορεῖτε νά διαβάσετε τά βιβλία μας σέ συσκευή Kindle.
Τό Kindle εἶναι μία συσκευή πού ἔχει κατασκευαστεῖ ἀπό τήν Amazon γιά νά προωθήσει τίς ἀγορές ἠλεκτρονικῶν βιβλίων ἀπό τό amazon.com, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ὑπάρχη δυνατότητα νά διαβαστοῦν βιβλία πού ἔχουν ἀγοραστεῖ ἐκτός τοῦ amazon.com, ἐκτός ἄν εἶναι βιβλία ἐλεύθερα δικαιωμάτων, χωρίς ψηφιακή προστασία. Ἡ Amazon προστατεύει τά eBooks πού διαθέτει ἀπό τό amazon.com ὥστε νά μήν διαβάζονται σέ συσκευές ἐκτός τοῦ Kindle, ἤ τῶν ἐφαρμογών Kindle.
Τά βιβλία τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), ὅπως καί τά βιβλία τῶν περισσότερων ἐκδοτῶν παγκοσμίως ἔχουν προστασία δικαιωμάτων DRM, πρωτόκολλο πού ἡ Amazon δέν ὑποστηρίζει, καθῶς θέτει τήν δική της προστασία δικαιωμάτων προκειμένου νά προασπίσει τά συμφέροντά της.

Τί σημαίνει κρυπτογραφημένο DRM καί ἐξατομικευμένο; Τί περιορισμοί ὑπάρχουν στά βιβλία πού ἀγοράζω;

DRM (Digital Rights Management) εἶναι τό ἀγγλικό ἀκρωνύμιο γιά τήν διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακοῦ περιεχομένου.
Τό DRM εἶναι μιά τεχνολογία πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τίς ὑπηρεσίες παροχῆς περιεχομένου, γιά νά ἐλέγχουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦνται καί διανέμονται τά ψηφιακά ἀρχεῖα πού λαμβάνετε.
Στόχο ἔχει τήν προστασία τοῦ ψηφιακοῦ περιεχομένου ἀπό τήν αὐθαίρετη ἀντιγραφή καί διανομή του.
Ὅλα τά βιβλία πού ἀγοράζετε πρέπει νά διαβαστοῦν καί νά διαχειριστοῦν, γιά λόγους προστασίας πνευματικῶν δικαιωμάτων, μόνο ἀπό τό πρόσωπο πού πραγματοποίησε τήν ἀγορά.

Γίνεται νά ἀκυρώσω ἤ νά ἀντικαταστήσω τό eBook πού ἀγόρασα;

Ὄχι. Τά eBooks εἶναι ψηφιακῆς μορφῆς προϊόντα καί παραδίδονται στό email πού δηλώσατε ὡς χρήστης στό e-shop τῆς ἱστοσελίδας μας, ἀπό τήν στιγμή ὑποβολλῆς τῆς πληρωμῆς. Ἑπομένως, εἶναι ἀδύνατη ἡ μή παράδοση ἤ ἡ ἐπιστροφή τοῦ προϊόντος.

Στήν περίπτωση πού ἀντιμετωπίσετε ὁποιαδήποτε δυσκολία ἤ ἔχετε κάποια ἀπορία παρακαλοῦμε μήν διστάσετε νά ἐπικοινωνήσετε μαζί μας στό email: [email protected] ἤ στό τηλέφωνο : 22610-35135 ἐπιλέγοντας στό ἠχογραφημένο μήνυμα τήν ἐπιλογή 2.Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης