ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Κωδικός: 10-10-008
ISBN: 9607070070
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος




Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ

 «Κατά τάς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρόνημα»

Ἕνα βιβλίο καθαρά θεολογικό. Στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ κατοχυρώνεται ἡ ἀλήθεια ὅτι ἡ ῾Αγία Γραφή εἶναι τμῆμα τῆς ῾Ιερᾶς Παραδόσεως καί ἡ ῾Ιερά Παράδοση εἶναι ᾽Αποκάλυψη τοῦ Θεοῦ πού δόθηκε στούς ἁγίους «ἅπαξ» τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί παραμένει στήν ᾽Εκκλησία. Ὅταν λέμε Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἐννοοῦμε κυρίως καί πρό παντός τήν φανέρωση τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

Η ῾Αγία Γραφή δέν εἶναι σπουδαιότερη ἀπό τήν Ἱερά Παράδοση, ἀλλά εἶναι μία ἀπό τίς μορφές της. Ἡ Ἀποκάλυψη συνδέεται στενά μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία. Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι ἐκφραστές τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, θεόπνευστοι καί ἀπλανεῖς διδάσκαλοι τῆς ᾽Εκκλησίας.

Ὁ συγγραφέας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, παρουσιάζει μέ βάση τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν δέν εἶναι ὑπόθεση μόνον ἱστορικῶν καί φιλολογικῶν γνώσεων καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς διανοητικές μας ἱκανότητες καί τήν ἀνθρώπινη σοφία. Τονίζεται ὅτι δέν μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἑρμηνεύσουν τήν Ἁγία Γραφή, διότι ἡ κατανόηση τῶν κειμένων τῆς ῾Αγίας Γραφῆς εἶναι ἀνάλογη μέ τήν πνευματική πείρα καί τήν πνευματική ζωή πού ἔχουμε.

Μελετώντας ὁ ἀναγνώστης προσεκτικά τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἀποκτᾶ αἴσθηση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί ζωῆς. Γίνεται γνωστό ὅτι ὅποιος ζῆ μέσα στήν ᾽Εκκλησία ὡς πιστό μέλος της ἀλλοιώνεται, ἀναγεννᾶται καί μ’ ἕνα μυστικό τρόπο παραλαμβάνει τήν Παράδοση καί δημιουργεῖ παράδοση.

Ελληνικά
1987
170
Γ΄
14x21x1.5 cm
350 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ





Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης