ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΘΕΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός: 10-10-035
ISBN: 9789607070548
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Περιορισμένη ποσότητα


Διαθεσιμότητα : 17 τεμάχια


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Βιοηθικη καί Βιοθεολογία

Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού χαρακτηρίζεται ἀπό τίς ραγδαῖες ἐξελίξεις στόν τομέα τῆς βιοτεχνολογίας. Τά μεγάλα βήματα πού ἔχουν γίνει στόν χῶρο τῆς γενετικῆς μηχανικῆς καί τῆς μοριακῆς βιολογίας, οἱ ἐπιστημονικές ἔρευνες πού φέρνουν στήν δημοσιότητα νέες ἀνακαλύψεις, μέ ἀποκορύφωμα τήν ὁλοκλήρωση τῆς χαρτογράφησης τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος, ἄν καί εἶναι ἀξιοθαύμαστα, ἐν τούτοις ὅμως δημιούργησαν πολλά προβλήματα καί κινδύνους.

Ἡ ἐπιστήμη τῆς βιοηθικῆς προσπαθεῖ νά θέση περιορισμούς καί ὅρους, ὥστε νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τόν καλύτερο τρόπο ὅλες οἱ προκλήσεις καί τά προβλήματα πού δημιουργοῦνται ἀπό τίς βιοϊατρικές ἔρευνες καί τήν βιοτεχνολογική ἐπανάσταση.

Σκοπός τοῦ βιβλίου Βιοηθική καί βιοθεολογία δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ περιγραφή τῶν θεμάτων γύρω ἀπό τίς διάφορες ἰατρικές ἀνακαλύψεις, ἄν καί ὁ συγγραφέας Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μᾶς παραθέτει βασικά στοιχεῖα, ἀπαραίτητα γιά τήν κατανόηση τῶν γραφομένων, ἀλλά ἡ ἀντιμετώπιση τῶν βιοηθικῶν προβλημάτων μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ὀνομασθῆ βιοθεολογία.

Εἶναι ἀπαραίτητο νά σημειωθῆ, ὅτι θίγεται μόνον ἡ βάση τῶν βιοηθικῶν προβλημάτων μέσα ἀπό τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι οἱ λεπτομέρειες. Ἡ ὀρθόδοξη βιοηθική δέν καθορίζεται ἀπό ἠθικούς καί δεοντολογικούς κανόνες συμπεριφορᾶς, ἀλλά ἀντιμετωπίζει τά βιοηθικά προβλήματα βασισμένη πάντα στά ὀρθόδοξα κριτήρια περί τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Βλέπει τόν κάθε ἄνθρωπο ὡς κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὡς πρόσωπο μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, πού ὁδηγεῖται πρός τό καθ’ὁμοίωση, δηλαδή, τήν θέωση. Οἱ λεπτομέρειες καί τά προβλήματα ἀντιμετωπίζονται ποιμαντικά καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο.

Γενικά, σκοπός τῆς ὀρθόδοξης βιοηθικῆς καί βιοθεολογίας, πού προβάλλεται στό συγκεκριμένο βιβλίο, εἶναι νά προσφέρη στόν σύγχρονο ἄνθρωπο τό νόημα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὥστε νά ἀξιοποιήση τήν βιολογική του ζωή, πού εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, καί νά νικήση τόν θάνατο.

Ελληνικά
2005
405
Β΄
Ρουμανικά
14x21.5x2.3 cm
650 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης