Δῶρο καί Ἀντίδωρο - Πρόλογος

   

Ἕνα ἀπό τά πρῶτα μαθήματα πού ἀκούσαμε καί μάθαμε ἀπό τούς γονεῖς μας, τούς πνευματικούς μας πατέρες, τούς κατηχητές μας καί τούς δασκάλους μας εἶναι ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Αὐτός δημιούργησε τόν κόσμο, Αὐτός δημιούργησε καί ἀναδημιούργησε τόν ἄνθρωπο, Αὐτός κατευθύνει τήν ζωή μας καί ὅ,τι ἔχουμε εἶναι δῶρο κατερχόμενο «ἄνωθεν ἐκ τοῦ Πατρός τῶν φώτων».

Ἡ θεολογία τοῦ δώρου εἶναι αὐτή πού ἐπιλύει ὅλα τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε στήν ζωή μας. Ἐκλαμβάνουμε τά πάντα ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ, δῶρα τῆς μεγάλης Του ἀγάπης, καί ἔπειτα καταλαβαίνουμε ὅτι πρέπει καί ἐμεῖς νά προσφέρουμε τόν ἑαυτό μας ὡς ἀντίδωρο στόν Θεό καί τούς ἀδελφούς μας. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου «Δῶρο καί ἀντίδωρο» δείχνει αὐτή τήν ἀλήθεια.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;» (Α΄ Κορ. δ΄, 7). Τά πάντα: ἤτοι ἡ ζωή μας, τά χαρίσματα πού ἔχουμε, ἡ Βάπτισή μας καί ἡ μυστηριακή παρουσία μας στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἅγιοι πού μᾶς περιβάλλουν, ἡ ἀποκάλυψη καί ἡ φανέρωσή τους, ἡ ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἡ ὀρθόδοξη θεολογία πού διακρίνεται ἀπό κάθε ἄλλη χριστιανική καί θρησκευτική θεολογία, καί πολλά ἄλλα εἶναι εὐλογημένα δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Τό βιβλίο αὐτό φανερώνει ἕνα μέρος ἀπό τά δῶρα πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός μέσα στό ἄπειρο ἔλεός Του. Ἡ εὐσεβής μητέρα μου ἀκόμη καί πάνω στόν πόνο τῆς μακρόχρονης ἀσθένειάς της ἔλεγε: «Δέν εἶμαι ἄξια νά Τόν δοξάζω». 

Αὐτό μπορῶ νά ἐπαναλάβω ὡς κληρονομιά πού παρέλαβα ἀπό τούς γονεῖς μου, τούς πνευματικούς μου πατέρες, κυρίως τόν ἅγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, τούς δασκάλους μου, τούς συγχρόνους ἁγίους, τά πνευματικά μου παιδιά, γενικά ὅλη τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας πού μοῦ ἀποκάλυψε ὁ Θεός.

Ἡ θεολογία τοῦ δώρου καί τό δῶρο τῆς θεολογίας εἶναι μιά αἰώνια ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μου στόν Τριαδικό Θεό.Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης