ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 1996

Κωδικός: 10-61-001
ISBN: 960-86171-2-Χ
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μέ τό τεῦχος τοῦ ἔτους 1996 ἄρχισε νά κυκλοφορῆ ἡ νέα ἐκδοτική σειρά μέ τίτλο «᾿Ενιαύσια».

Στήν ἀρχή τοῦ βιβλίου γίνεται λόγος γιά τήν ἐφημερίδα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί ῾Αγίου Βλασίου μέ τίτλο «᾿Εκκλησιαστική Παρέμβαση». ῾Η θεματολογία τῆς ἐφημερίδος εἶναι ποικίλη. Καταγράφονται ἱστορικά γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν περιοχή τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, καί ποικίλες πολιτιστικές καί κοινωνικές ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται σέ ὅλη τήν περιφέρεια. ᾿Επίσης παρουσιάζονται σχολιασμοί διαφόρων θεμάτων καί ἐπίκαιρα γεγονότα πού συμβαίνουν ὄχι μόνον στήν περιφέρεια ἀλλά καί ἀλλοῦ. Μέσῳ τῆς τοπικῆς αὐτῆς ἐφημερίδος πού ἐκδίδει ἡ ῾Ιερά Μητρόπολη ἀκούγεται ἡ φωνή τῆς ᾿Εκκλησίας ἡ ὁποία παρεμβαίνει δημιουργικά προσφέροντας τόν δικό της οὐσιαστικό λόγο.

Στήν συνέχεια τοῦ βιβλίου μέ τό ἄρθρο «Πληροφορική καί νέες τεχνολογίες» ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία δέχεται αὐτήν τήν νέα πραγματικότητα ἀρκεῖ, βέβαια, νά γίνεται καλή χρήση τῆς τεχνολογίας καί ὄχι κατάχρηση. Δέν πρέπει νά αὐτονομῆται ἡ ἐπιστήμη τῆς πληροφορικῆς οὔτε νά εἰδωλοποιῆται γιατί τότε δημιουργοῦνται σοβαροί κίνδυνοι καί προβλήματα. ῾Ο ἄνθρωπος ἔχει νοῦ καί αὐτεξούσιο καί μπορεῖ νά χρησιμοποιῆ τήν πληροφορική καί τήν τεχνολογία ἀλλά νά μή χρησιμοποιῆται ἀπό αὐτές.

᾿Ενδιαφέροντα καί κατατοπιστικά εἶναι τά ὅσα γράφονται στό ἄρθρο «῾Η ᾿Ενορία κύτταρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς». ῾Η ᾿Ενορία λέγεται καί κοινότητα γιατί οἱ Χριστιανοί πρέπει κατά τό δυνατόν νά ζοῦν κοινή ζωή. Εἶναι μιά πνευματική οἰκογένεια καί ταυτόχρονα πνευματικό θεραπευτήριο ἀφοῦ θεραπεύει τήν ἄρρωστη προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. ῾Η ὀργανωμένη ᾿Ενορία εἶναι τό κέντρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς ὄχι μόνον στήν ῾Ελλάδα, ἀλλά καί στό ἐξωτερικό ὅπου οἱ ᾿Ενορίες εἶναι καί τά κέντρα τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Προτείνονται ἐπίσης τρόποι γιά τήν σωστή ὀργάνωσή τους.

Στό ἄρθρο «᾿Ελπίδες καί προσδοκίες» γίνεται ἀναφορά στόν ζωντανό πολιτισμό πού διασώζεται στό ῞Αγιον ῎Ορος καί ἐκφράζεται ὡς ἕνας συγκεκριμένος τρόπος ζωῆς. Τό ῞Αγιον ῎Ορος εἶναι ἡ μεγάλη καί σπουδαία πνευματική κληρονομιά πού κατέχουμε καί μποροῦμε νά προσφέρουμε στήν Εὐρωπαϊκή ῞Ενωση καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. «Οἱ ἁγιορεῖτες δέχονται τούς πάντες, καί αὐτούς ἀκόμη τούς ὁποίους ἀποβάλλει ἡ δική μας λογικοποιημένη κοινωνία... καί αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία».

῎Αλλα ἐνδιαφέροντα ἄρθρα πού ὑπάρχουν στό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου εἶναι: «Τά διαπλεκόμενα συμφέροντα», «Βυζαντινισμός καί ἐκβαρβαρισμός», «῾Η ἐπικίνδυνη θεολογία», «Μεταφυσική καί ὀρθόδοξη θεολογία» καί ἄλλα.

Τά «Σχόλια» πού συναντᾶ ὁ ἀναγνώστης στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου εἶναι μικρά κείμενα, πρωτότυπα γραμμένα, στά ὁποῖα σχολιάζονται ἐπίκαιρα γεγονότα μέ ὑπευθυνότητα καί εὐαισθησία. Προβληματίζουν καί μεταδίδουν ὀρθόδοξα μηνύματα.

Μεταξύ τῶν κειμένων πού παρουσιάζονται στό τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου ἀξιοπρόσεκτα εἶναι τά δύο κείμενα πού ἀναφέρονται στόν μεγάλο προφήτη καί διδάσκαλο, τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί στόν ἅγιο τοῦ αἰώνα μας, τόν ἅγιο Νεκτάριο. ᾿Ενδιαφέρουσα ἐπίσης εἶναι μία συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά μέ τίτλο: «Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία;» καθώς ἐπίσης καί τό «Μήνυμα πρός τούς πολυτέκνους».

Τέλος, στά γραπτά κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ ἀναλύονται μέ ἁπλό καί σύντομο τρόπο οἱ εὐαγγελικές περικοπές τῶν Κυριακῶν.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2001
190
Α΄
15 cm
24 cm
1,3 cm
396 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης