ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 1998

Κωδικός: 10-61-003
ISBN: 960-86171-4-6
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Τό τρίτο τεῦχος τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς «Ἐνιαύσια» μέ κείμενα πού γράφτηκαν τό ἔτος 1998 μᾶς μεταφέρει στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς τήν ὁποία σηματοδότησε καί ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου μετά τήν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ μακροβιότερος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.

Στήν πρώτη ἑνότητα, στά «Ἄρθρα» καί στά κείμενα «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Σεραφείμ» καί «Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος» ἀναφέρονται στοιχεῖα τά ὁποῖα μᾶς παρουσιάζουν τήν προσωπικότητα τῶν δύο Ἱεραρχῶν.

Μέ τό ἄρθρο «Σκέψεις γιά τήν σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας» ἐπισημαίνονται τά βασικά θέματα μέ τά ὁποῖα πρέπει νά ἀπασχολοῦνται οἱ σύνοδοι τῆς Ἱεραρχίας καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται ὅλα τά προβλήματα πού ἀναφύονται. Ἐπίσης στό ἄρθρο «Τά οἰκονομικά καί ἐκκλησιολογικά σκάνδαλα τῆς Ἐκκλησίας» ὁ συγγραφέας θέτει συγκεκριμένες προτάσεις ἐντοπίζοντας τό βάθος τοῦ προβλήματος.

Στό ἄρθρο «Μουσουλμανισμός καί δυτικός Χριστιανισμός» ἀναφέρεται ὅτι ὁ δυτικός Χριστιανισμός (Παπισμός καί Προτεσταντισμός) συγγενεύει θεολογικά περισσότερο μέ τόν Μουσουλμανισμό παρά μέ τήν Ὀρθοδοξία. Οἱ δυτικοί Χριστιανοί ἀντιλαμβάνονται καλύτερα τήν εὐδαιμονία τοῦ Μουσουλμανισμοῦ παρά τήν ἀσκητική πού ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Διαβάζοντας τό ἄρθρο «Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεολογία» παρατηροῦμε τίς διαφορές τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας ἀπό τήν λεγομένη Παρισινή θεολογία, ἡ ὁποία εἶναι στοχαστική θεολογία διότι χρησιμοποιώντας τήν λογική καί τήν φιλοσοφία ἀπομακρύνεται ἀπό τίς βασικές προϋποθέσεις τῆς θεολογίας τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἄρθρο «Δημοσκοπήσεις καί Ἐκκλησία» μᾶς ἐνημερώνει, ἄν καί οἱ δημοσκοπήσεις δέν πρέπει νά μᾶς καθησυχάζουν, οὔτε καί νά μᾶς ἐνθαρρύνουν, ὅτι τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει μιά πολύ μεγάλη στροφή τῶν ἀνθρώπων πρός τήν Ἐκκλησία. Πολλοί νέοι στρέφονται στίς αἰώνιες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας καί γι’αὐτό, τονίζει ὁ συγγραφέας, θά πρέπη ἡ ἀποστολή τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι κατάλληλη ὥστε νά ἀντιμετωπίζουν τά ἀναφυόμενα προβλήματα μέσα στήν κοινωνία κυρίως ποιμαντικά καί μέ αἴσθημα εὐθύνης.

Ἐνδιαφέροντα ἄρθρα ἐπίσης εἶναι: «Προβληματισμοί γιά τό ‘’νίκας τοῖς βασιλεῦσι’’», «Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου...», «Βασιλεῦσι ἤ εὐσεβέσι;» καί ἡ παρέμβαση τοῦ συγγραφέα στήν Ἱεραρχία «Σχετικά μέ τό τροπάριο ‘’Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου...’’». Ἐπίσης τά ἄρθρα:, «Ρωμηοί καί Γραικύλοι», «Φῶς μέσα στό σκοτάδι. Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», «Ἐκκλησιαστική Σαρακοστή» καί ἄλλα.

Τά μικρά κείμενα στό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου, στά «Σχόλια», ἀποβλέπουν στούς ὑψηλούς στόχους πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Συναντοῦμε τά κείμενα: «Ψευτοδιλήμματα», «Σχέσεις καί ἀντι-σχέσεις», «Τό δράμα ἑνός τρόπου ζωῆς», « ἐκκλησιαστική συγγνώμη», «Πατερική δίαιτα» καί ἄλλα.

Στό τρίτο κεφάλαιο, στά «Διάφορα» ἀρκετά ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ τρεῖς Συνεντεύξεις: α) «Συνέντευξη στήν ἐφημερίδα ‘’Ἐπενδυτής’’», β)«Συνέντευξη:Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ» καί γ)«Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήσεις σχετικά μέ τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλο».

Στά «Γραπτά κηρύγματα» αὐτήν τήν χρονιά γιά τούς μῆνες τοῦ Καλοκαιριοῦ ἀναλύεται τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2001
218
Α΄
15 cm
24 cm
1,5 cm
441 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης