ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 1999

Κωδικός: 10-61-004
ISBN: 960-86171-5-4
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Ὅπως καί στά προηγούμενα «Ἐνιαύσια», ἔτσι καί στό παρόν τά κείμενα πού περιέχονται χωρίζονται σέ τέσσερεις ἑνότητες, «Ἄρθρα», «Σχόλια», «Διάφορα» καί στά «Γραπτά κηρύγματα».

Στήν πρώτη ἑνότητα παρουσιάζεται ποικιλία κειμένων τά ὁποῖα προσεγγίζουν θεολογικά σύγχρονα ἐπίκαιρα θέματα. Στό ἄρθρο «Παιδεία, ἕνας τρόπος ζωῆς» παρουσιάζεται ἡ διάκριση μεταξύ παιδείας καί ἐκπαιδεύσεως καί ὑπογραμμίζεται ὅτι τό Σχολεῖο δέν θά πρέπη νά προσφέρη στούς νέους μόνον μιά τυπική ἐκπαίδευση, ἀλλά πρωτίστως παιδεία.

Τό κυριότερο πρόβλημα τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς θεωρεῖ ὁ συγγραφέας ὅτι εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση πού παρατηρεῖται στήν Ἐκκλησία. Μέ τό ἄρθρο «Ἡ ἐκκοσμίκευση στήν Ἐκκλησία» δέν περιορίζει τήν ἐκκοσμίκευση μόνον σέ ἐξωτερικά πράγματα, ἀλλά ἐννοεῖ τήν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί ἐκκλησιολογίας. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν ὁδηγῆ τά μέλη της πρός τήν θέωση καί ἐξαντλῆται μόνον στήν ἠθικολογία καί στήν κοινωνικοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, τότε εἶναι ἐκκοσμικευμένη.

Στό ἄρθρο «Τό Δημογραφικό πρόβλημα καί ἡ Ἐκκλησία» προτείνεται ἡ πνευματική ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς φιλάνθρωπη, προστατεύει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἐμβρύων καί μέ τό πολύπλευρο ποιμαντικό της ἔργο βοηθᾶ καί στηρίζει τήν οἰκογένεια.

Μέ ἀφορμή τόν σεισμό στήν Ἀθήνα τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1999 γράφηκε τό ἄρθρο « Οἱ σεισμοί στά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας» ὅπου ὁ συγγραφέας μᾶς παρουσιάζει τούς σεισμούς πού ἀναφέρονται στό ἐκκλησιαστικό Μηνολόγιο καί πόσο συνδέονται μέ τούς οἰκτιρμούς καί τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.

Μερικές σκέψεις γύρω ἀπό τό ἐκπαιδευτικό ἔργο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῶν διακοσίων εἴκοσι χρόνων ἀπό τό μαρτύριό του, παρουσιάζονται στό ἄρθρο «Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὡς ὀρθόδοξος φωτιστής».

Μέ τό ἄρθρο «Περιοδεία στήν Ἀμερική» μᾶς μεταφέρει ὁ συγγραφέας μηνύματα αἰσιοδοξίας ἀπό τίς περιοδεῖες του στήν Ἀμερική γράφοντας γιά τό μέλλον πού ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἀμερική. Ὑποστηρίζει ὅτι αὐτό πού χρειάζεται ἡ Ἀμερική σήμερα εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἡ ὁποία μέ τόν προσωπικό, κοινωνικό καί ἡσυχαστικό χαρακτήρα της θά προσφέρη νόημα ζωῆς.

Ἄλλα κείμενα πού περιλαμβάνονται στήν πρώτη ἑνότητα εἶναι: «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Ἰωβηλαῖο», «Ἡ θεολογία τοῦ πολέμου», «Ψευδογεγονότα», «Ἡ ἀποτέφρωση τῶν σωμάτων, ἕνα σοβαρό ζήτημα» καί ἄλλα.

Στήν δεύτερη ἑνότητα τοῦ βιβλίου σχολιάζονται μέ σύντομα κείμενα διάφορα γεγονότα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα. Διακρίνονται τά κείμενα: «Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία», «Ἡ μοναξιά σέ ὡριμάζει», «Ὑπαρξιακές διαφορές πολιτισμῶν», «Εἶναι ἀρκετή ἡ συγγνώμη;», «Ὁ πειρασμός τῆς ἀθωότητας» καί ἄλλα.

Ἀξίζει ἰδιαίτερα νά προσεχθῆ στήν τρίτη ἑνότητα ἡ ὁμιλία μέ θέμα «Θεία καί ἀνθρώπινη δικαιοσύνη» πού παρουσιάζει τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ὡς ἀγάπη καί φιλανθρωπία. Ἐπίσης καταγράφεται ὁ «Λόγος σέ συγκέντρωση συμπαράστασης πρός τόν Σερβικό λαό » καί ἡ Συνέντευξη μέ θέμα «30 ἐρωτήσεις».

Τέλος, στήν τέταρτη ἑνότητα ὑπάρχουν σύντομα καί ἁπλά γραμμένα κηρύγματα γιά τίς Κυριακές τῶν μηνῶν Ἰουλίου καί Αὐγούστου ὅπου γίνεται ἀναφορά στόν ἅγιο τῆς ἡμέρας ὅπως παρουσιάζεται στό Συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2003
168
Α΄
15 cm
24 cm
1,3 cm
385 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης