ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2004

Κωδικός: 10-61-009
ISBN: 11097531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Ἐνιαύσιον 2004

Τό ἔτος 2004 κλήθηκα σέ διάφορα Συνέδρια καί ἀνέπτυξα θέματα τά ὁποῖα μοῦ εἶχαν δοθῆ νά ἐπεξεργασθῶ. Οἱ εἰσηγήσεις αὐτές μαζί μέ μερικές ἄλλες, δημοσιεύθηκαν σέ βιβλίο πού ἐκδόθηκε στό τέλος τοῦ 2004 μέ τίτλο Ἡσυχία καί Θεολογία.

Πέραν, ὅμως, ἀπό τίς εἰσηγήσεις αὐτές μοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα ἀπό διάφορες εὐκαιρίες νά σχολιάσω μέ ἄρθρα, μικρά σχόλια τήν ἐπικαιρότητα, καθώς ἐπίσης νά δώσω ποικίλες συνεντεύξεις καί νά ἀπευθύνω "Χαιρετισμούς" σέ Συνέδρια.

Ὅπως γιά κάθε χρόνο, ἔτσι καί γιά τό ἔτος 2004 ἐκδίδεται τό Ἐνιαύσιον, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό πέντε ἑνότητες, ἤτοι Ἄρθρα, Σχόλια, Διάφορα, Ἀθλητισμός καί Ἐκκλησία, Κηρύγματα καλοκαιριοῦ.

Θά ἤθελα νά σημειώσω κάτι σχετικά μέ τήν ἑνότητα "Ἀθλητισμός καί Ἐκκλησία". Στήν ἑνότητα αὐτή περιελήφθησαν κείμενα τά ὁποῖα δημοσιεύθηκαν σέ ἀναφορά μέ τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες πού ἔγιναν στήν Πατρίδα μας.

Εἶχα τήν τιμή νά εἶμαι Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν διοργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 2004. Ἡ Ἐκκλησία ἔπρεπε, χωρίς νά ἐμπλακῆ στήν ὅλη διαδικασία τῆς διοργανώσεως, νά ἀσχοληθῆ μέ τό θέμα αὐτό ποιμαντικά.

Γιά τόν σκοπό αὐτό ἐγράφησαν στά προηγούμενα ἔτη διάφορα κείμενα. Γιά παράδειγμα στό βιβλίο μου Ἐκκλησιαστικοί Ἀναβαθμοί δημοσιεύθηκε ἀφ’ ἑνός μέν ἡ εἰσήγηση μέ θέμα "Ἐκκλησία καί ἀθλητισμός", τήν ὁποία ἔκανα στό Πανελλήνιο Συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα "Ἐκκλησία καί Ἀθλητισμός μέ ὅραμα τήν τρίτη χιλιετία", ἀφ’ ἑτέρου δέ καί ἡ εἰσήγηση μέ θέμα "Ἡ Ἐκκλησία γιά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 2004" στήν Ἡμερίδα Προβληματισμοῦ πού διοργάνωσε ὁ Ὅμιλος Φίλων Ὀλυμπιακοῦ Πνεύματος μέ κεντρικό θέμα "Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες 2004: Κίνδυνοι καί Προοπτικές". Ἐπίσης ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας δημοσιεύθηκε τό βιβλίο μου Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἄσκηση καί ἡ ἄθλησή του, τό ὁποῖο μεταφράσθηκε καί στήν ἀγγλική γλώσσα, ἀπό τόν κ. Ἀναστάσιο Φιλιππίδη, μέ τίτλο The human body: ascesis and exercise. Τά δύο αὐτά βιβλία κυκλοφόρησαν πολύ, ἰδιαιτέρως κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, καί δόθηκαν σέ Ἕλληνες καί ξένους ἀθλητές καί παράγοντες τοῦ ἀθλητισμοῦ γιά νά δοῦν τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τά θέματα αὐτά.

Πέρα, ὅμως, ἀπό τά κείμενα αὐτά, μέ ἀφορμή τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, δημοσιεύθηκαν καί μερικά ἄλλα, τά ὁποῖα συγκεντρώθηκαν στό παρόν βιβλίο. Ἀπό τά κείμενα πού δημοσιεύονται ἐδῶ στό Δ΄ μέρος, τά δύο ἀπό αὐτά ἐγράφησαν τά προηγούμενα ἔτη, ἀλλά δημοσιεύονται μαζί μέ τά ἄλλα γιατί ἀποτελοῦν μιά ἑνότητα.

Καί τό βιβλίο αὐτό δείχνει τήν ποιμαντική ἀγωνία ἑνός Ἐπισκόπου, πού θέλει νά ἀντιμετωπίζη τά κοινωνικά καί ἀνθρώπινα προβλήματα μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ θά κρίνη τόν βαθμό καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο γίνεται αὐτή ἡ προσέγγιση.

 ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ελληνικά
2005
372
Α΄
15x24x2.5 cm
819 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης