ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2010

Κωδικός: 10-61-015
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μέ Ἄρθρα, Ὁμιλίες, Σχόλια, Διάφορα, καί Γραπτά κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ ὁ συγγραφέας προσφέρει σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο ἀναγνώστη τό Ἐνιαύσιον τοῦ 2010.
Στά Ἄρθρα δημοσιεύονται ἀξιόλογα κείμενα πού ἀναφέρονται κυρίως στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία τήν οἰκονομική κρίση καί τά δρώμενα στήν ἐκκλησιαστική καί κοινωνική ζωή αὐτήν τήν χρονιά. Παρουσιάζεται ἡ Ἐκκλησία ὡς πνευματική οἰκογένεια καί πνευματικό ἰατρεῖο πού ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο. Ἔχοντας ὡς βασικό της σκοπό τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου δέχεται τούς πάντες καί ἑνώνει τήν κοινωνία. Ἐκτός ἀπό τήν θεολογία πού εἶναι ὅ,τι πολύτιμο ἔχει ἡ Ἐκκλησία, νοηματοδοτεῖ τόν ἀνθρώπινο βίο καί λειτουργεῖ ἐξισορροπητικά στήν κοινωνία.
Ἐξηγεῖται ἡ δογματική ἀλήθεια γιά τίς ἱερές εἰκόνες καί ἡ διαφορά τῆς ὀρθόδοξης εἰκόνας ἀπό τίς ἄλλες χριστιανικές παραδόσεις. Ἐπεκτείνοντας τό θέμα καί στήν σύγχρονη κοινωνία γίνεται ἀναφορά στίς δύο εἰκόνες τοῦ σύγχρονου κόσμου. Μαθαίνουμε γιά τήν θεολογία καί τήν ἀξία τῶν συμβόλων καί πῶς μέ τά σύμβολα ὁ ἄνθρωπος ἀνάγεται στήν θεογνωσία.
Παρουσιάζεται τό θεολογικό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, πού βοήθησε πολύ στήν ἀναγέννηση τῆς ἡσυχαστικῆς παραδόσεως στίς ἡμέρες μας.
Διαβάζουμε ἐκκλησιαστικό λόγο γιά τήν σύγχρονη οἰκονομική καί πολιτισμική κρίση καί ὁ συγγραφέας ἐξηγεῖ ποιό εἶναι τό ἦθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρωπίας, τί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν τοκογλυφία καί ὡς λύση προτείνει τήν ἔντονη προσπάθεια γιά ἀλλαγή τρόπου ζωῆς σέ προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο.
Γίνεται ἀναφορά στό πολυδιάστατο καί πολύπλοκο θέμα τῆς ἰθαγένειας καί ὁ Σεβασμιώτατος καταθέτει τίς προσωπικές του ἀπόψεις, τί διδάσκει ἡ ἐκκλησιαστική μας παράδοση διευκρινίζοντας τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὁποῖος διαφέρει ἀπό τόν ρόλο τῆς πολιτείας.
Στό δεύτερο κεφάλαιο, στίς Ὁμιλίες, ἀναφέρονται σημαντικές ὁμιλίες πού ἐκφωνήθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κυρίως μετά τό πέρας πανηγυρικῶν θείων Λειτουργιῶν:
Ἡ θεολογία τῶν εἰκόνων, πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Συνοδική θεία Λειτουργία τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ σημασία τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,  κήρυγμα κατά τήν θεία Λειτουργία τῆς Βʹ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στήν Ναύπακτο.
Ἐλευθερία «ἀπό» καί «πρός», κήρυγμα στόν Ἑσπερινό τῆς Πανήγυρης Ἁγίου Νικάνδρου καί Ὁσίου Ἰωαννικίου στά ἐλευθέρια τῆς Ἀριδαίας  
Ἡ σιωπή τῆς Θεοτόκου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, κήρυγμα κατά    τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Λειβαδιᾶς.
Ἡ κάρτα τοῦ οὐρανοπολίτη, κήρυγμα κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.
Προσκυνηματικές περιηγήσεις, ὁμιλία στήν κοπή τῆς βασιλόπιττας Ναυπακτίων Ἀθηνῶν.
Ἡ ὀρφάνια στήν ζωή τῶν παιδιῶν, εἰσήγηση στήν ἐπιμορφωτική συνάντηση στήν Ναύπακτο.
Ἡ δυαδική σχέση ἡδονῆς καί ὀδύνης, εἰσήγηση στό Διεθνές Συνέδριο Στρατιωτικῶν ἱερέων.
Στά Σχόλια τά μικρά κείμενα προβληματίζουν καί δίνουν ἔμπνευση στόν προσεκτικό ἀναγνώστη.
Ἡ Ἐκκλησία δέν βλέπει τόν ἄνθρωπο ὡς μιά ἀτομική μονάδα, οὔτε ὡς ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσιμο, ἀλλά ὡς πρόσωπο, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται νά ἱκανοποιήση τίς ἐσωτερικές του ἀναζητήσεις. Στά κείμενα γίνεται λόγος γιά τήν ἀνάληψη εὐθυνῶν καί γιά τήν αὐτοκριτική μπροστά στήν οἰκονομική κρίση πού περνᾶμε τόν τελευταῖο καιρό. Ὁ καταναλωτισμός, ἡ πολυτέλεια καί οἱ σπατάλες εἶναι ἀρρώστια καί δέν μποροῦν νά ἱκανοποιήσουν τόν πόθο μας γιά ζωή, ἐλευθερία καί εὐτυχία.
Στά Διάφορα ἀναφέρουμε δύο κείμενα ἀφιερωμένα στήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ μεγάλου Οὐκρανοῦ ἀσκητοῦ, τοῦ ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι μέ ἀφορμή ἀφ’ ἑνός τό βιβλίο πού ἔγραψε ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής κ. Ἀντώνιος-Αἰμίλιος Ταχιάος καί ἔχει τίτλο Ὁ Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι καί ἀφ’ ἑτέρου τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ποίμνιό του ἀπό τήν Ναύπακτο στήν Ρουμανία. Περιγράφονται ἐντυπώσεις ἀπό τήν προσκυνηματική περιήγηση στήν βορειοανατολική Ρουμανία. Ὁ ἀναγνώστης ἔχει τήν δυνατότητα νά γνωρίση τά Μοναστήρια στά ὁποῖα ἔζησε ὁ ὅσιος Παΐσιος καί νά μάθη γιά τήν ζωή του.
Ἐκκλησία καί φορολογία ἦταν τό θέμα τῆς παρέμβασης τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἱεραρχία ὅπου ὑποστηρίζει ὅτι πρέπει νά προσφέρουμε τήν φορολογία μέσα στά πλαίσια τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἰσονομίας, ἀλλά περισσότερο νά ἀσχολούμαστε μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία.
Λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ πολιτεύματος στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὡς Προέδρου τῆς τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς πού κατατέθηκε στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο.
Μέ τίς ἀπαντήσεις πού δίνονται σέ Συνεντεύξεις γιά ἐπίκαιρα θέματα γίνεται σωστή ἐνημέρωση μέσα ἀπό θεολογική προοπτική. Θά διαπιστώση ὁ ἀναγνώστης πόσο σπουδαία ὑπόθεση εἶναι ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα στήν ἐποχή μας πού παρατηρεῖται μιά ἐκκλησιαστική ἐκκοσμίκευση καί ἕνας πολιτιστικός ἀποχρωματισμός.
Ἐπίσης καταγράφονται Χαιρετισμοί καί Προσφωνήσεις σέ Συνέδρια, Πρόλογοι σέ ἐκδόσεις βιβλίων, καί λοιπά πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τήν πόλη τῆς Ναυπάκτου.
Στά Γραπτά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ ἑρμηνεύονται μέ συντομία τά αἰτήματα πού προτρέπεται ὁ λαός ἀπό τόν ἱερέα νά ἀπευθύνη στόν Θεό κατά τήν ἔναρξη τῆς θείας Λειτουργίας.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2011
298
Α΄
15 cm
24 cm
1,5 cm
568 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης