ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2013

Κωδικός: 10-61-018
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Τό Ἐνιαύσιον τοῦ 2013 ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς Ἐνιαύσια πού ξεκινᾶ ἀπό τό 1996 μέ ἄρθρα, ὁμιλίες, συνεντεύξεις, σχόλια, πού προσδιορίζουν ἐπίκαιρα γεγονότα τοῦ τρέχοντος ἔτους καί συνεχίζεται γιά κάθε ἔτος. Τό παρόν Ἐνιαύσιον συνδέεται ἰδιαίτερα μέ τήν Ἐφημερίδα πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, τήν «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση», τῆς ὁποίας τά κείμενα φιλοξενεῖ καί πού ἑορτάζει αὐτήν τήν χρονιά τά δέκα ἑπτά χρόνια τῆς ἐκδόσεώς της μέ τήν συμπλήρωση τοῦ 200οῦ φύλλου κυκλοφορίας της. Ὁ ἐκκλησιαστικός λόγος τῆς Ἐφημερίδας εἶναι οὐσιαστικός καί εἰσχωρεῖ στό βάθος τῶν προβλημάτων ἐνημερώνοντας τόν ἀναγνώστη γιά τήν ποιμαντική διακονία πού ἐξασκεῖται στήν Ἱερά Μητρόπολη. Τά κείμενα τῆς Ἐφημερίδος διαβάζονται πάντοτε εὐχάριστα ἀπό τούς ἀναγνῶστες οἱ ὁποῖοι βρίσκουν ποικιλία θεμάτων καί παίρνουν ἀπαντήσεις σέ πολλά θέματα καί προβλήματα πού τούς ἀπασχολοῦν. Στήν πρώτη ἑνότητα, στά Ἄρθρα, περιλαμβάνονται τά κείμενα: Ρωμανία-Βυζάντιο. Προβάλλεται ἡ ἀξία τοῦ Βυζαντίου, ἡ ἐπίδρασή του στήν Εὐρώπη καί ἡ ἱστορική μας ταυτότητα, ὡς ἔθνος τῶν Ρωμηῶν. «Διάλογος τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Δεξιά καί Ἀριστερά». Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει σχέση μέ τά πολιτικά καί κοινωνιολογικά σχήματα καί τίς σκοπιμότητες. Ἔχει οἰκουμενικό χαρακτήρα καί εἶναι ἀνοικτή σέ κάθε διάλογο ἔχοντας μόνιμο στόχο τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἕνα ἐκπληκτικό πέρασμα μέσα ἀπό τήν δοκιμασία τοῦ καρκίνου μέ ἀφορμή τό βιβλίο Ὑπόσχεση μᾶς περιγράφει Μιά λυτρωτική ἐμπειρία ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ καρκίνου. Ἔχουμε μπροστά μας μιά μαρτυρία γιά τό πῶς ἐφαρμόζεται στήν πράξη ἡ ὑπομονή, ἡ νοερά προσευχή καί ἡ ἐλπίδα στόν Θεό στήν ἀσθένεια τοῦ καρκίνου πού εἶναι μιά προθανάτεια ἐμπειρία. Ἠλεκτρονική κατασκοπεία καί «ἀνθρωποφαγία». Ἄν καί δέν μπορῆ νά ἀγνοήση κανείς τίς πολλές ὠφέλειες τοῦ διαδικτύου στήν πρόσβαση στήν γνώση καί τήν ἐνημέρωση, συγχρόνως δέν μπορεῖ νά παραβλέψη καί τήν κακή χρήση του ἀπό ἀνθρώπους καί διάφορες μυστικές ὑπηρεσίες πού ἔχουν σκοπό νά ἐγκαταστήσουν μιά ἠλεκτρονική δικτατορία στήν παγκόσμια κοινότητα. Στήν δεύτερη ἑνότητα, στίς Ὁμιλίες, ὑπάρχουν ὁμιλίες σέ Μοναχούς, πού παρουσιάζουν τήν προοπτική τοῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, τήν ἀνεύρεση τοῦ ‘’ἔσω ἀνθρώπου’’, τήν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς, τήν ἱερά ἡσυχία, ὡς μέθοδο θεραπείας τῆς ψυχῆς, τήν σχέση ἡδονῆς καί ὀδύνης, κλπ. Ἐπίσης ὑπάρχει ἕνα ἀξιόλογο κείμενο γιά τόν π. Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ὅπου ἀναφέρονται οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους πρότεινε ὁ Σεβασμιώτατος διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν διαδικασία τῆς ἁγιοκατατάξεώς του. Παρουσιάζονται μέ συντομία οἱ ἀπόψεις, ἀλλά καί ἡ προσωπική ἐμπειρία τοῦ Σεβασμιωτάτου πάνω στό θέμα: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν οἰκουμένη· ἔχουμε τήν δυνατότητα νά πάρουμε μιά γεύση ἀπό τήν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί ζωή. Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ ἐθνοφυλετισμός εἶναι ἄρνηση τῆς ἑνότητας καί τῆς οἰκουμενικότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διαβάζουμε γιά τήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή πού ἀνήκει στό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Ἀναφέρονται οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους ἡ Σύνοδος τοῦ 879-880 μ. Χ. ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά χαρακτηρισθῆ ὡς Η' Οἰκουμενική Σύνοδος. Μιά ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση μέ θέμα: Θλίψη καί κατάθλιψη κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, ὑπάρχουν εἰσηγήσεις πού ἀναφέρονται στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς, στήν νηπτική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί στό ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο καί προσφέρει στόν ἄνθρωπο πληρότητα καί νόημα ζωῆς. Στά Σχόλια παρουσιάζονται διάφορα ἐπίκαιρα θέματα, γιά τήν οἰκονομική κρίση καί ὅλα τά ἐπακόλουθα μέ αὐτήν, γιά τούς διωγμούς τῶν Χριστιανῶν στήν Συρία, γιά τήν χρήση τοῦ διαδικτύου, γιά τήν ἐκκοσμίκευση τῶν Χριστιανῶν, κλπ. Στά Διάφορα δημοσιεύονται πληροφορίες ἀπό τήν ὁσιακή ζωή τοῦ Γέροντος Ἀναστασίου, Ἱερομονάχου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ, τῆς Κρήτης. Πρόκειται γιά μιά πατερική φυσιογνωμία πού εἶχε ἐμπειρική θεολογία. Διαβάζουμε γιά τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του καί γιά τήν ἐπικοινωνία του μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Ἡ ἐπικαιρότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ παρουσιάζεται σέ μιά σημαντική διδακτορική διατριβή γιά «τό ἑρμηνευτικό πλαίσιο τῆς Χριστολογίας τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ». Μέ ἀφορμή τόν πόλεμο στήν Συρία αὐτήν τήν χρονιά, καταγράφονται ἐντυπώσεις τοῦ Μητροπολίτου ἀπό τίς ἐπισκέψεις του στήν Μέση Ἀνατολή καί συγκεκριμένα στόν Λίβανο κατά τά ἔτη 1988–1990 καί ἀργότερα τό 2000–2001. Μεταφέρονται στόν ἀναγνώστη ἀποσπάσματα ἀπό τό προσωπικό του ἡμερολόγιο, ἀλλά καί ἡ ἐμπειρία του κατά τόν καιρό τοῦ πολέμου, καθώς ἐπίσης ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων πρός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ δίψα τους γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία. Ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά μελετήσουμε Κηρύγματα πού ἐκφωνήθηκαν σέ ἑορτές: Ἡ σταυροαναστάσιμη ζωή τοῦ Ἐπισκόπου. Τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως. Ἀγάπη καί γνώση. Μαθητεία, θεολογία καί ἀποστολή. Ἐπίσης καταγράφονται οἱ Δηλώσεις καί οἱ Συνεντεύξεις τοῦ Σεβασμιωτάτου πού ἔγιναν αὐτό τό ἔτος γιά ἐπίκαιρα θέματα, ἀλλά καί γιά θέματα καί προβλήματα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν Ναύπακτο, καθώς ἐπίσης καί ἡ παρουσία του σέ διάφορες ἐκδηλώσεις. Βασική θέση στίς Συνεντεύξεις καί στίς Δηλώσεις εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει μιά παράδοση ζωντανή καί δυναμική πού προσαρμόζεται σέ κάθε ἐποχή χωρίς νά χάνη τήν οὐσία της. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας χῶρος ἐπαναστάσεως ἐναντίον κάθε κατεστημένου καί κάθε ὑποκρισίας. Χωρίς νά ἐκκοσμικεύεται, καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ἀναζήτηση. Ὁ ρόλος της εἶναι ἑνωτικός καί θεραπευτικός. Εἶναι ἡ μάνα ὅλων· δέχεται ὅλους χωρίς διακρίσεις καί προσφέρει νόημα ζωῆς. Στήν ἑνότητα αὐτή δημοσιεύεται καί ἡ Δέησις πρός τόν Θεό διά τήν ἀνεύρεση τοῦ συληθέντος τιμίου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου. Στά Γραπτά Κηρύγματα τῶν δύο καλοκαιρινῶν μηνῶν αὐτῆς τῆς χρονιᾶς ἑρμηνεύονται μερικές φράσεις ἀπό τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2014
409
Α΄
15 cm
24 cm
2,4 cm
734 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης