Ἑτεροαναφορές σέ ἐπιστημονικά ἔργα

Τό ἔργο του προξένησε ἐνδιαφέρον καί γι’ αὐτό ἔγινε ἀντικείμενο μελέτης τῶν Ἐπιστημόνων. 

Ἡ ἐπιδραστικότητα τοῦ ἔργου του εἶναι ἐμφανής στό εὖρος καί στό πλῆθος τῶν ἑτεροαναφορῶν πού ἐντοπίζονται σέ ἐπιστημονικά ἔργα, σέ βιβλία, σέ Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Ἐργασίες, σέ Διδακτορικές Διατριβές καί σέ πλῆθος ἄρθρων. Εἶναι ἐπίσης ἐνδιαφέρον ὅτι ἐκπονήθηκαν ἐπιστημονικές ἐργασίες πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενο ἔρευνας ἀποκλειστικά εἴτε τό θεολογικό ἔργο τοῦ συγγραφέα συνολικά, εἴτε ἕνα συγκεκριμένο βιβλίο του.

Ἐνδεικτικά, ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ τό ἄρθρο τοῦ Tony R. Young, “Psychotherapy With Eastern Orthodox Christians”, Handbook of Psychotherapy and Religious Diversity, P.Scott Richards and Allen E. Bergin (eds), American Psychological Association 2014, σ. 89-104, στό ὁποῖο ὁ Μ. Ἱερόθεος Βλάχος προτείνεται ἀπό τόν συγγραφέα ὡς ὁ Ὀρθόδοξος ἱερωμένος, πού ἐνδελεχῶς ἔχει μελετήσει τούς Πατέρες, θεωρεῖ τήν ὀρθόδοξη ἀσκητική ὡς θεραπεία καί ἔχει καθιερώσει τόν ὅρο Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία. Ὁ Young ἀναλύει τόν συγκεκριμένο ὅρο στίς σ. 101-102 μέ ἀναφορά στά βιβλία τοῦ συγγραφέα, Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία, Ἡ ἀσθένεια καί ἡ θεραπεία τῆς Ψυχῆς στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, καί Ὀρθόδοξη πνευματικότητα: Μιά σύντομη εἰσαγωγή.

Στό ἴδιο κλίμα, ὁ Archbishop Chrysostomos of Etna, δρ. Ψυχολογίας τοῦ ΠανεπιστημίουPrinceton, στό ἔργο του A Guide to Orthodox Psychotherapy :The Science, Theology, and Spiritual Practice behind It and Its Clinical Applications, University Press of America 2006, αναφέρεται διεξοδικάστόν ὅρο Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καί σημειώνει: […] (ὁ ὅρος) «ἐπινοήθηκε ἀπό ἕναν χαρισματικόθρησκευτικό συγγραφέα καί θεολόγο, τόν Μητροπολίτη Ἱερόθεο Βλάχο» […].

Ἔχουν ἐντοπιστῆ περίπου ἑπτακόσιοι πενήντα (750) τίτλοι ἐπιστημονικῶν ἔργων στά ὁποῖα ὑπάρχουν συχνά πολλαπλές ἀναφορές στά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι σέ μία καί μόνο μεταπτυχιακή ἐργασία ὑπάρχουν περίπου τριακόσιες (300) ἀναφορές.Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης