ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΣΑΙ

Κωδικός: 10-10-011
ISBN: 9607070445
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Καιρός τοῦ ποιῆσαι

Τό βιβλίο Καιρός τοῦ ποιῆσαι περιλαμβάνει μιά σειρά ἀπό δέκα ἐνδιαφέροντα κεφάλαια. Παρά τήν φαινομενική τους διαφορά τά κείμενα ἔχουν μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους καί βοηθοῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο νά διαπιστώση ποιά εἶναι ἡ στάση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως ἀπέναντι στά διάφορα θρησκευτικά καί φιλοσοφικά συστήματα πού μᾶς ἔρχονται ἀπό τήν ᾿Ανατολή καί τήν Δύση. Προβάλλεται ἡ ἡσυχαστική καί νηπτική παράδοση πού διαθέτει ἡ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία καί εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐκφρασθῆ καί νά βιωθῆ σήμερα.

Γίνεται μιά ἐξέταση καί ἀνάλυση ὅλων τῶν συγχρόνων θρησκευτικῶν κινήσεων. Παρουσιάζονται τά αἴτια τῆς γεννήσεως καί τῆς γρήγορης μεταδόσεώς τους καθώς ἐπίσης ποιά εἶναι ἡ στάση τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἀπέναντι σέ αὐτές τίς θρησκευτικές κινήσεις. Τονίζεται κυρίως ἡ μεγάλη ἀξία τῆς νηπτικῆς παραδόσεως πού ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο καί ὅτι μόνον μέσα στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία ὁλοκληρώνεται ὁ ἄνθρωπος καί ἀναπτύσσεται καθολικά.

῞Ολα τά κείμενα τοῦ βιβλίου Καιρός τοῦ ποιῆσαι φέρνουν στό φῶς τήν νηπτική παράδοση πού διαθέτει ἡ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία. Εἶναι ἀπαραίτητο καί σήμερα, πού εἶναι «καιρός τοῦ ποιῆσαι», νά ἐκφρασθῆ καί νά βιωθῆ αὐτή ἡ Παράδοση διότι ἀποτελεῖ τό ἰσχυρότερο φάρμακο πού θά προφυλάξη τόν ᾿Ορθόδοξο λαό στούς κρίσιμους καιρούς πού ἔρχονται.

Ελληνικά
1990
362
Β΄
Ρουμανικά, Ἀγγλικά
15.5x23.5x2.7 cm
675 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης