ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Μια βραδυά στην έρημο του Αγίου Όρους, εκδ. Α´ 1978, ΚΔ 2019, σ. 226, ISBN 978-960-7070-02-9
 2. Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία (Πατερική θεραπευτική αγωγή), εκδ. Α´ 1986, ΙΒ´ 2022, σ. 367, ISBN 978-960-7070-84-5
 3. Θεραπευτική αγωγή, εκδ. Α´ 1987, Ε´ 2003, σ. 304, (εξαντλήθηκε)
 4. Συζητήσεις για την «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία», εκδ. Α´ 1988, Δ´ 2005, σ. 384, (εξαντλήθηκε)
 5. Ψυχική ασθένεια και υγεία, εκδ. Α´ 1989, Ε´ 2004, σ. 192, ISBN 960-7070-09-7
 6. Το Μυστήριο της παιδείας του Θεού, εκδ. Α´ 1985, Ε´ 2005, σ. 76, ISBN 960-7070-06-2
 7. Ποιότητα ζωής, εκδ. Α´ 1987, Δ´ 2006, σ. 316, ISBN 960-7070-32-1
 8. Η Αποκάλυψη του Θεού, εκδ. Α´ 1987, Γ´ 2005, σ. 170, ISBN 960-7070-07-0
 9. Ανατολικά, τόμος Α´, (κοινωνικά και θεολογικά κείμενα εμποτισμένα στο πνεύμα της ανατολής) εκδ. Α´ 1989, Β´ 1993, σ. 434, ISBN 960-7070-16-x
 10. Καιρός του ποιήσαι, (θεολογικές αναλύσεις συγχρόνων θεμάτων), εκδ. Α´ 1990, Β´ 2000, σ. 362, ISBN 960-7070-44-5
 11. Το πολίτευμα του Σταυρού, (αναφορά στο σταυροαναστάσιμο πολίτευμα της Εκκλησίας) εκδ. Α´ 1990, Γ´ 2012, σ. 313, ISBN 978-960-7070-77-7
 12. Εκκλησία και εκκλησιαστικό φρόνημα, εκδ. Α´ 1990, Γ´ 2017, σ. 290, ISBN 978-618-5269-00-5
 13. Πρόσωπο και ελευθερία, εκδ. Α´ 1991, σ. 216 (εξαντλήθηκε)
 14. Ο βλέπων, βίος και πολιτεία του Προφήτου Σαμουήλ, εκδ. Α´ 1991, Γ´ 2001, σ. 382, ISBN 960-7070-05-4
 15. Ορθόδοξος και δυτικός τρόπος ζωής, εκδ. Α´ 1992, Γ´ 2012, σ. 294, ISBN 978-960-7070-08-1
 16. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως αγιορείτης, εκδ. Α´ 1992, Γ´ 2007, σ. 403, ISBN 978-960-7070-11-1
 17. Ρωμηοί σε Ανατολή και Δυση, εκδ. Α´ 1993, σ. 208 (εξαντλήθηκε)
 18. Παρεμβάσεις στην σύγχρονη κοινωνία, τόμος Α´, εκδ. Α´ 1994, σ. 256, ISBN 960-7070-22-4
 19. Παρεμβάσεις στην σύγχρονη κοινωνία, τόμος Β´, εκδ. Α´ 1994, σ. 250, ISBN 960-7070-23-2
 20. Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη Παράδοση, εκδ. Β´ 1994, Δ´ 2005, σ. 378 (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών), ISBN 960-7070-17-8
 21. Εποπτική Κατήχηση, εκδ. Α´ 1994, ΣΤ´ 2024, σ. 133, ISBN 978-960-7070-24-1
 22. Η ζωή μετά τον θάνατο, εκδ. Α´ 1994, ΙΑ´ 2022, σ. 408, ISBN 978-618-5269-41-8
 23. Οι Δεσποτικές εορτές (εισοδικό στο δωδεκάορτο και την Ορθόδοξη Χριστολογία), εκδ. Α´ 1995, Ε´ 2018, σ. 510, ISBN 978-618-5269-18-0
 24.  Υπαρξιακή ψυχολογία και Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, (συνάντηση του Victor Frankl με την ορθόδοξη θεολογία) εκδ. Α´ 1995, Δ´ 2021, σ. 128, ISBN 978-618-5269-36-4
 25. Όσοι πιστοί, κείμενα Ορθόδοξης Παράδοσης ή παραδεδομένης πίστης, εκδ. Α´ 1996, Β´ 2002, σ. 508, ISBN 960-7070-33-x
 26. Γεννημα και θρέμμα Ρωμηοί, εκδ. Α´ 1996, Β´ 2000, σ. 384, ISBN 960-7070-35-6
 27. Εντεύξεις και συνεντεύξεις, εκδ. Α´ 1997, σ. 312, ISBN 960-7070-36-4
 28. Κόσμημα της Εκκλησίας, βίος και πολιτεία του αειμνήστου Μητροπολίτου Εδέσσης Καλλινίκου, εκδ. Α´ 1998, σ. 792, ISBN 960-7070-41-0 (εξαντλήθηκε)
 29. Μεταξύ δύο αιώνων, εκδ. Α´ 2000, Β´ 2017, σ. 425, ISBN 978-960-7070-43-2
 30. Ταυτότητα και ταυτότητες, εκδ. Α´ 2000, σ. 289, ISBN 960-7070-45-3
 31. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ελλάδος, εκδ. Α´ 2002, σ. 443, ISBN 960-7070-46-1
 32. Ο ορθόδοξος μοναχισμός, ως προφητική, αποστολική και μαρτυρική ζωή, εκδ. Α´ 2002, σ. 545, ISBN 960-7070-48-8
 33. Εκκλησιαστικοί αναβαθμοί, προκλήσεις και προσκλήσεις στην νέα χιλιετία, εκδ. Α´ 2003, σ. 325, ISBN 960-7070-51-8
 34. Τα Συνοδικά και Πατριαρχικά κείμενα, Συνοδικός Τόμος του 1850 και Πατριαρχική Πράξη του 1928, εκδ. Α´ 2004, σ. 207, ISBN 960-7070-49-6
 35. Ησυχία και Θεολογία, τα πλαίσια της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής θεραπείας του ανθρώπου, εκδ. Α´ 2004, Β´ 2022 σ. 512, ISBN 978-618-5269-39-5
 36. Βιοηθική και βιοθεολογία, εκδ. Α´ 2005, Β´ 2010, σ. 405, ISBN 978-960-7070-54-8
 37. Θρησκεία και Εκκλησία στην κοινωνία, εκδ. Α´ 2006, σ. 515, ISBN 960-7070-56-9
 38. Εις μνημόσυνον, Βιογραφικά και αυτοβιογραφικά των γονέων μου Σωτηρίου και Ευτυχίας και της θείας Παρασκευής, εκδ. Α´ 2007, σ. 488, ISBN 978-960-7070-57-9
 39. «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», Βίος και πολιτεία του Γέροντος Σωφρονίου του ησυχαστού και θεολόγου, εκδ. Α´ 2007, Ε´ 2018, σ. 496, ISBN 978-960-7070-59-3
 40. Παλαιόν όφλημα, Μια προσωπική μαρτυρία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρό Σεβαστιανό, εκδ. Α´ 2008, σ. 240, ISBN 978-960-7070-62-3
 41. «Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη», Η πράξη της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας, εκδ. Α´ 2009, Γ´ 2014, σ. 536, ISBN 978-960-7070-64-7
 42. Παλαιά και Νέα Ρώμη, Ορθόδοξη και Δυτική Παράδοση, εκδ. Α´ 2009, Β´ 2016, σ. 545, ISBN 978-960-7070-65-4
 43. Λόγοι και διάλογοι, στην Κύπρο, την Ρωσία, την Ρουμανία και την Γεωργία, εκδ. Α´ 2010, σ. 480, ISBN 978-960-7070-67-8 
 44. Εμπειρική δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη, τομ. Α´ (Δόγμα-Ηθική-Αποκάλυψη), εκδ. Α´ 2010, Γ´ 2018, σ. 362, ISBN set 978-960-7070-68-5, 978-960-7070-69-2
 45. Εμπειρική δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη, τομ. Β´ (Τριαδικός Θεός, Δημιουργία, Πτώση, Ενανθρώπηση, Εκκλησία, Μετά Θάνατον Ζωή), εκδ. Α´ 2011, Γ´ 2022, σ. 468, ISBN set 978-960-7070-68-5, 978-960-7070-70-8 
 46. Μεταφράσεις, Μυστήρια και άσκηση, εκδ. Α´ 2011, σ. 392, ISBN 978-960-7070-74-6
 47. π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας κορυφαίος δογματικός θεολόγος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, εκδ. Α´ 2012, σ. 557, ISBN 978-960-7070-76-0
 48. Μεταπατερική θεολογία και εκκλησιαστική πατερική εμπειρία, εκδ. Α´ 2012, Β´ 2016, σ. 431, ISBN 978-960-7070-79-1
 49. Θεολογία γεγονότων, ήγουν η σχέση μεταξύ θεολογίας και ιστορίας, αποκαλύψεως και εμπειρίας, εκδ. Α´ 2013, σ. 533, ISBN 978-960-7070-82-1
 50. Σύνοδος ουρανού και γης, αναφορά στην θεία Λειτουργία, την λατρεία, τις εκκλησιαστικές τέχνες, την ποιμαντική, το εκκλησιαστικό πολίτευμα και τις Συνόδους, εκδ. Α´ 2014, σ. 422, ISBN 978-960-7070-87-6
 51. Αποστολή και Ιεραποστολή στην Μέση Ανατολή (Λίβανο και Συρία), εκδ. Α´ 2015, σ. 347, ISBN 978-960-7070-88-3
 52. Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσσης, μια «οσία μορφή», εκδ. Α´ 2015, σ. 272, ISBN 978-960-7070-90-6 (εξαντλήθηκε) 
 53. Οι Θεομητορικές εορτές, Τα ιστορικά και θεολογικά της Υπεραγίας Θεοτόκου, εκδ. Α´ 2016, Β´ 2019, σ. 531, ISBN 978-960-7070-95-1
 54. Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ως εμπειρικός θεολόγος, Μαρτυρική κατάθεση για έναν «ζωντανό οργανισμό» της Εκκλησίας, εκδ. Α´ 2016, Β´ 2016 (επαυξημένη), σ. 312, ISBN 978-960-7070-98-2
 55. «Δερμάτινοι χιτώνες», Αναφορά στην βιολογική ζωή, τις ασθένειες, τα γηρατειά, τον θάνατο και την ώρα του θανάτου, εκδ. Α´ 2017, Β´ 2022, σ. 502, ISBN 978-618-5269-01-2
 56. Η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» στην Κρήτη, Θεολογικές και εκκλησιολογικές θέσεις, εκδ. Α´ 2018, σ. 751, ISBN 978-618-5269-10-4
 57. Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης αυτοβιογραφούμενος, εκδ. Α´ 2018, σ. 252, ISBN 978-618-5269-19-7
 58. Το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, με αναφορά στο Ουκρανικό ζήτημα, εκδ. Α´ 2019, σ. 401, ISBN 978-618-5269-24-1
 59. Ο άγιος Σωφρόνιος ο αγιορείτης και ησυχαστής, Βίος, πολιτεία και θεολογία του, εκδ. Α´ 2020, Γ´ 2022, σ. 668, ISBN 978–618–5269–26–5
 60. Ο άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, εκδ. Α´ 2020, Γ´ 2021, σ. 456, ISBN 978–618–5269–27–2
 61. Αναμνήσεις από τον άγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Εδέσσης και κείμενα αγιοκατάταξης, εκδ. Α´ 2020, σ. 496, ISBN 978-618-5269-29-6
 62. Πατερική και σχολαστική θεολογία και το περιβάλλον τους, με βάση τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη, εκδ. Α´ 2021, Β´ 2024, σ. 658, ISBN 978-618-5269-30-2
 63. Εκκλησία και πανδημία. Ο ιός sars-cov-2 και η ασθένεια covid-19, εκδ. Α´ 2021, σ. 400, ISBN 978-618-5269-35-7
 64. Τα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα της Ναυπάκτου, Το ιστορικό, οι ενέργειες διαχείρισης και αξιοποίησης και οι δημόσιες ενημερώσεις κατά τα έτη 1995-2020, εκδ. Α´ 2021, σ. 410, ISBN 978-618-5269-37-1
 65. Η οδός προς την αγιότητα.Συμπληρωματικά στοιχεία από τον βίο και την πολιτεία του αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης, εκδ. Α´ 2022, σ. 604, ISBN 978-618-5269-40-1
 66. Φεγγοβόλες αστραπές, μικρό πανόραμα της ορθοδόξου θεο-λογίας, εκδ. Α´ 2022, σ. 454, ISBN 978-618-5269-43-2
 67. Δώρο και Αντίδωρο, Η θεολογία του δώρου και το δώρο της θεολογίας, εκδ. Α´ 2023, σ. 446, ISBN 978-618-5269-44-9
 68. Ο Κύριος της Δόξης, Χριστοκεντρική και θεοπτική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, εκδ. Α´ 2024, σ. 736, ISBN 978-618-5269-46-3

Επετειακή Έκδοση Εικοσαετίας

 1. Θεολογία και ποιμαντική, Εγκύκλιοι, έγγραφα και αφιερώματα εικοσαετίας 1995-2015, εκδ. Α´ 2015, σ. 417, ISBN 978-960-7070-92-0
 2. Θεολογικές περιοδείες σε διάφορες χώρες 1995-2015, εκδ. Α´ 2015, σ. 344, ISBN 978-960-7070-91-3
 3. Αναγνωστικό κατήχησης, Γραπτά Κηρύγματα Καλοκαιριού 1995-2015, εκδ. Α´ 2015, σ. 421, ISBN 978-960-7070-93-7
 4. Εκκλησιαστική ιστορία και θεολογία δια του Τύπου 1995-2015, Άρθρα σε Εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας και στον Ηλεκτρονικό Τύπο, εκδ. Α´ 2015, σ. 494, ISBN 978-960-7070-94-4
 5. Μαχόμενη θεολογία, Συνεντεύξεις εικοσαετίας 1995-2015, εκδ. Α´ 2016, σ. 598, ISBN 978-960-7070-97-5
 6. «Χωρίς υποσημειώσεις», σχολιασμοί γεγονότων 1995-2015, εκδ. Α´ 2017, σ. 498, ISBN 978-618-5269-02-9
 7. «Πραγμάτων έλεγχος», Επίκαιρη αρθρογραφία 1995-2015, εκδ. Α´ 2017, σ. 501, ISBN 978-618-5269-06-7
 8. «Βίβλοι ανοίγονται», Βιβλιοκριτικές και Πρόλογοι σε βιβλια 1995-2015, εκδ. Α´ 2019, σ. 419, ISBN 978-618-5269-22-7
 9. «Λόγοι δημοσιεύονται», Ευχαριστιακοί και περιστασιακοί λόγοι 1995-2015, εκδ. Α´ 2019, σ. 648 ISBN 978-618-5269-23-4
 10. Εκκλησιαστικός σφυγμός, 1995-2015, εκδ. Α´ 2021, σ. 372, ISBN 978-618-5269-32-6
 11. Λήμματα και ρήματα ζωής προσκαίρου και αιωνίου, 1995-2015, εκδ. Α´ 2021, σ. 362, ISBN 978-618-5269-33-3
 12. Οδίτες και Πολίτες, 1995-2015, εκδ. Α´ 2021, σ. 302, ISBN 978-618-5269-34-0
 13. Σειρά Ενιαύσια
 14.  - 108 Ενιαύσιον 1996-2023

Άλλες εκδόσεις

 1. Η ποιμαντική καθοδήγηση των μετανοούντων κατά τον Μ. Βασίλειον, Έδεσσα 1981, σ. 56 (εξαντλήθηκε)
 2. Οσμή γνώσεως (σχόλια στα Ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών), εκδόσεις «Τερτιος», Κατερίνη 1985, σ. 248 (εξαντλήθηκε)
 3. Μαρτυρία ζωής (Ο Εδέσσης Καλλίνικος), εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, εκδ. 1985, σ. 288 (εξαντλήθηκε) 
 4. Παρακλητικά (σχόλια στα Αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών), εκδ. «Τερτιος», Κατερίνη 1986, σ. 232 (εξαντλήθηκε)
 5. Μικρά είσοδος στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, εκδ. Α´ 1992, Β´ 1998, σ. 144, ISBN 960-315-009-6
 6.  Κατήχηση και Βάπτιση των ενηλίκων, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, εκδ. Α´ 1993, Γ´ 2012, σ. 216, ISBN 960-315-089-4
 7.  AIDS, ένας τρόπος ζωής, εκδ. «Όψις», Αθήνα 1994, σ. 280, ISBN 960-7481-00-3 
 8. Το φυσικό περιβάλλον του παιδιού, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1995 (εξαντλήθηκε)
 9.  Οι νέοι στην ζωη της Εκκλησίας, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1995 (εξαντλήθηκε)
 10.  Η ενορία ως θεραπευτική κοινότητα, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1995 (εξαντλήθηκε)
 11.  Εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα, εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, 1998, σ. 313, ISBN 960-86171-0-3
 12.  Βιοηθική και βιοθεολογία, Παραδόσεις στούς φοιτητές της θεολογικής Σχολής «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» του Πατριαρχείου Αντιοχείας, 2001 (εξαντλήθηκε)
 13.  Συνοπτική ενημέρωση για την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, Ναύπακτος 2001, σ. 64
 14.  Περί διαφόρων αποριών, ήγουν περί εκκλησιαστικού φρονήματος Α´, Ναύπακτος 2002, σ. 112
 15.  Κανονική απάντησις Β´, Ναύπακτος 2002, σ. 160
 16.  Επεκτάσεις Γ´, Ναύπακτος 2002, σ. 120
 17.  Το σώμα του ανθρώπου, η άσκηση και η άθλησή του, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. Α´ 2002, Β´ 2004, σ. 110, ISBN 960-315-494-6
 18.  Η αγία γνώση «Τα ωραία των ένδον», εκδ. Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Α´ εκδ. 2021, σ. 934, ISBN 978-618-5501-25-9
 19. Εξεδόθησαν 61 ανάτυπα κειμένων του
 20. Μια Ορθόδοξη παρουσία, Εφημέριος, Αθήνα 1978, σ. 23
 21. Η ποιμαντική καθοδήγηση των μετανοούντων κατά τον Μ. Βασίλειο, Έδεσσα 1981, σ. 48
 22. Μαρτυρία του Μαρτυρίου, ήτοι το ήθος και η φωνή του εσταυρωμένου, Εκκλησία, Αθήνα 1984, σ. 36
 23. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα 1988, σ. 48
 24. Εκκλησιαστική παρέμβαση, Αθήνα 1989, σ. 16
 25. Παραδοσιακή κατήχηση, Εκκλησία, Αθήνα 1989, σ. 35
 26. Η παρθενία στην Ορθόδοξη Παράδοση, (Αγ. Μετέωρα 18-20 Απριλίου 1990), σ. 12 
 27. Η πάλη προς τα πνευματικά της πονηρίας, Εκκλησία, Αθήνα 1991, σ. 33
 28. Εξομολόγηση και ψυχοθεραπεία, Αθήνα 1991, σ. 22
 29. Ορθόδοξη και δυτική παράδοση στην ζωή μας, Εκκλησία, Αθήνα 1991, σ. 43
 30. Το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τεύχος 733 (1990), Αθήνα 1991, σ. 20
 31. Η δημιουργία του κόσμου, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τεύχος 773 (1990), Αθήνα 1991, σ. 33
 32. Το «Σύμβολο της πίστεως», Εφημέριος, Αθήνα 1992, σ. 58
 33. Ο Θεός, ως Παράδεισος και Κόλαση, Εκκλησία, Αθήνα 1992, σ. 27 
 34. Η κοινωνική διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αθήνα 1993, σ. 68
 35. Το καθαρτήριο πυρ κατά την Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, Εκκλησία 1993, σ. 66
 36. Το AIDS στην προοπτική της διδασκαλίας του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Εκκλησία 1993, σ. 19
 37. Έθνος και εθνικισμός, 1993, σ. 48
 38. Η υπόσταση-πρόσωπο στην φιλοσοφία και θεολογία, 1993, σ. 45
 39. Οι άγιοι, φορείς της θείας Αποκαλύψεως, 1993, σ. 39
 40. Ναρκωτικά και AIDS, δύο προβλήματα με ιδιαίτερη οξύτητα για την γενιά του σήμερα, Αθήνα 1993, σ. 21
 41. Η εμπειρία και η ορολογία του προσώπου, 1994, σ. 73
 42. Διαχρονική εσχατολογία, 1994, σ. 26
 43. Ο Καπιταλισμός, ως γέννημα της δυτικής μεταφυσικής κατά τον Max Weber, Αθήνα 1995, σ. 63
 44. Η επικαιρότητα της Ορθοδόξου Παραδόσεως, Εφημέριος, Αθήνα 1995, σ. 38
 45. Ο εκβαρβαρισμός της Δύσεως, 1995, σ. 36
 46. Εκλογή-Χειροτονία-Ενθρόνιση Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, Εκκλησία, Αθήνα 1995, σ. 38
 47. Οι δοκιμασίες στην ζωή του Μ. Βασιλείου, Εκκλησία έτος ΟΓ´, Αθήνα 1996, σ. 25
 48. Η μίμηση του Χριστού κατά τους Πατέρας, «Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς», τεύχος 764, 1996
 49. Το «τι» και το «πως» της ορθοδόξου θεολογίας, Εκκλησία έτος ΟΓ´, 1996, σ. 26
 50. Η προσωπικότητα του Ιερέως, Εφημέριος έτος ΜΕ´ (1996), ΜΣΤ´ (1997), Αθήνα 1997, σ. 27
 51. Θρησκευτική και εκκλησιαστική παιδεία, Γρηγόριος ο Παλαμάς, τεύχος 767, 1997
 52. Οι στόχοι της Εκκλησίας στην χρήση των Μ.Μ.Ε., Εκκλησία έτος ΟΔ´, Αθήνα 1997, σ. 30
 53. Εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα, Εκκλησία έτος ΟΔ´, Αθήνα 1997, σ. 14
 54. Μαρτυρία και λατρεία, Ύδρα 1997
 55. Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στην ιστορία και στο παρόν, Η περί προσώπου διδασκαλία κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά, Άγιο Όρος 2000, σ. 36
 56. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός και η εκκοσμίκευσή του, Διάβαση, τεύχη 24 Μάρτιος–Απρίλιος και 25 Μάϊος–Ιούνιος, 2000, σ. 70
 57. Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η πολιτιστική μας παράδοση, Αθήνα 2001, σ. 37
 58. Το Ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, Αθήνα 2001, σ. 20
 59. Η σιωπή, ο λόγος και η ζωή των μοναχών, «Σκοπόν του Λόγου», Αίγινα 2001
 60. Συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού στην Ανατολή και στην Δύση, Ελληνισμός και Χριστιανισμός, εισηγήσεις του «Λαϊκού Πανεπιστημίου της Εκκλησίας της Ελλάδος», Αθήνα 2003, σ. 37.
 61. Η εκκοσμίκευση στην θεολογία, Νοέμβριος 2003, σ. 29
 62. Το «γίγνεσθαι» της Ευρώπης και το «είναι» της Ορθοδόξου Παραδόσεως, Φλώρινα 2004, σ. 25
 63. Η ποιμαντική της πολυπολιτισμικότητας, Ναύπακτος 2004, σ. 43
 64. Η πορεία της θεώσεως (Οσία Μαρία η Αιγυπτία), Ναύπακτος 2004, σ. 47
 65. Η Ορθόδοξη νηπτική θεολογία της Εκκλησίας ως μέθοδος θεραπείας, Ναύπακτος 2004, σ. 42
 66. Μια φωνή από την «Νινευή», Απόψεις από την Ιεραποστολή στην Ταϊβάν, Ναύπακτος 2004, σ. 73
 67. Από την Αλχημεία στην Αλ–γονεία και την Θεολογία, Ναύπακτος 2006, σ. 56
 68. Ρωμηοί και Άραβες σε σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ναύπακτος 2006, σ. 55
 69. Η Ιερωσύνη κατά τον ιερό Χρυσόστομο, έκδοση Αποστολικής Διακονίας, 2007
 70. Η νηπτική και κοινωνική διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ναύπακτος 2007, σ. 46
 71. Διάλογοι με ετεροδόξους και αλλοθρήσκους, Βελλάς, 2007, σ. 16
 72. Περί της οδού, Ζάκυνθος 2009, σ. 10
 73. Διαλεκτικοί και Αποδεικτικοί συλλογισμοί περί θείων και ανθρωπίνων, Βελλάς, 2009, σ. 22
 74. Η εικόνα στην ορθόδοξη και την δυτική παράδοση, Βελλάς 2011, σ. 28
 75. Μια Κυοφορούμενη αίρεση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Ναύπακτος 2011, σ. 66
 76. Ησυχία και θεοπτία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, Ναύπακτος 2011, σ. 87
 77. Κοινωνία φύσεως ή κοινωνία προσώπων, Βελλάς 2013–2015, σ. 24
 78. Εισηγήσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, Ναύπακτος 2016, σ. 136
 79. Το λεγόμενο «φυσικό φως του νου», Βελλάς 2017–2019, σ. 12

 Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης