ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κωδικός: 10-10-027
ISBN: 9607070410
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
ΕξαντλήθηκεΕξαντλήθηκε

Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας

Βίος καί πολιτεία

«τοῦ ταπεινοῦ καί πράου Ἐπισκόπου

κοσμήσαντος τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ»

ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Καλλινίκου

Στό Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας καταγράφεται μέ αὐθεντικό τρόπο ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης καί Πέλλης κυροῦ Καλλινίκου (1919-1984). Ὅπως θά διαπιστώση ὁ ἀναγνώστης πρόκειται γιά μιά ὁσιακή μορφή πού ἔζησε ὁσιακή ζωή καί εἶχε ὁσιακό τέλος. Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου, Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ἀφοῦ ἔζησε ἀπό πολύ κοντά δέκα πέντε ὁλόκληρα χρόνια τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο, τόν ὁποῖο εἶχε καί πνευματικό πατέρα, καταθέτει, ὡς ἔκφραση σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης, τήν μαρτυρία τῆς ζωῆς του. Διακρίνεται ἡ ἀπέραντη ἀφοσίωση καί ἀγάπη πού εἶχε στό πρόσωπό του καί πόσο συνδέθηκε ἡ ζωή του μέ τήν δική του ζωή. Γράφει ὅτι πρόκειται περί ‘’ἑνός ἁγίου Ἐπισκόπου, ἑνός ἀληθινοῦ πατέρα, ἑνός ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ’’.  

Παρουσιάζεται ὅλη ἡ ἀτμόσφαιρα στήν ὁποία γεννήθηκε καί ἔζησε ὁ Μητροπολίτης Καλλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Ποῦλος. Ὑπογραμμίζεται ἡ ἐκκλησιαστική ἀγωγή πού πῆρε ἀπό τήν οἰκογένειά του, ἡ εἴσοδός του στήν ἐκκλησιαστική διακονία, ἡ σπάνια πείρα πού εἶχε στήν διοίκηση, συνδυασμένη μέ φόβο Θεοῦ καί πραγματική ἀγάπη στήν Ἐκκλησία. Ἀποδείχθηκε δόκιμος ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας, φλογερός ἱεροκήρυκας πού μέ τόν γλυκύ του λόγο ἀποσποῦσε τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν του.

Στήν ἱερωσύνη εἰσῆλθε σέ ὥριμη ἡλικία μέ ἐπίγνωση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς του. Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τήν μοναχική καί ἡσυχαστική ζωή, γι’αὐτό καί ὑπῆρξε ἕνας ἀσκητής Ἐπίσκοπος. Ἀξίζει ἰδιαίτερα νά προσέξη ὁ ἀναγνώστης τήν ὁμιλία κατά τήν χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπο καί τόν ἐνθρονιστήριο λόγο του, πού χαρακτηρίζονται λόγοι πατερικοί μέ βαθειά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης στόν Θεό.

Εἶναι χαρακτηριστικό τό ἐνδιαφέρον καί ἡ μεγάλη του ἀγάπη στό ποίμνιο πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός, ἀφοῦ σκοπός του ἦταν νά καταστήση τήν Μητρόπολή του τμῆμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Διαβάζοντας τίς Ἐγκυκλίους πού ἔστελνε στόν κλῆρο καί τόν λαό θά διαπιστώση κανείς τό προσωπικό του ἐνδιαφέρον γιά τόν καταρτισμό τόσο τῶν ἱερέων, ὅσο καί τοῦ λαοῦ. Στό ἔπακρο προσεκτικός στίς χειροτονίες. Ἐνδιαφερόταν προσωπικά γιά τήν προαγωγή τῶν ἱερέων καί γιά τήν μόρφωσή τους. Ἤθελε νά ἔχη προσωπικές σχέσεις μέ τούς Ἐφημερίους του. Δέν ἐνεργοῦσε αὐτεξουσιαστικά καί γνώριζε ὅτι θά λογοδοτήση γιά ὅ,τι κάνει. Οἱ πολλαπλές του ποιμαντικές δραστηριότητες καί οἱ περιοδεῖες του στήν Μητρόπολη μᾶς φανερώνουν τήν μεγάλη μέριμνα καί τήν εὐθύνη του γιά κάθε μία Ἐνορία ξεχωριστά.

Ἐκεῖνο ὅμως πού καταξιώνει τόν Μητροπολίτη Καλλίνικο πραγματικά ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί ἀποκαλύπτει τόν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν του εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε τίς ποικίλες δυσκολίες τῆς ζωῆς του καί τήν ἀσθένειά του. Εἶχε τό χάρισμα τῆς σιωπῆς σέ πολλές ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του. Ἡ νήψη καί ἡ μνήμη τοῦ θανάτου, πού ἐκδηλώθηκαν ἰδιαίτερα τήν περίοδο τῆς ἀσθενείας του, τόν διέκριναν σέ ὅλη του τήν ζωή. Ἡ εὐγνωμοσύνη του δέν εἶχε ὅρια, ἀφοῦ ἦταν εὐγνώμων σέ ἀπόλυτο βαθμό καί σέ ὅλη του τήν ζωή εὐχαριστοῦσε καί δοξολογοῦσε τόν Θεό γιά ὅλα.

Ἕνας διάφανος, ἀθόρυβος Ἱεράρχης, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πού μέ τήν ζωή του δόξασε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί τίμησε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Ἡ φράση «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν» πού ζήτησε νά γραφῆ στόν τάφο του δέν ἦταν μόνο ἡ κατακλείδα τοῦ βίου του,  ἀλλά ἡ πίστη του καί τό περιεχόμενο τῆς ζωῆς του.

Εἶναι ἀδύνατον στήν σύντομη αὐτή περίληψη νά παρουσιασθῆ ἡ προσωπικότητα καί ἡ ζωή τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Καλλινίκου διότι “ἀδικοῦμε” καί τόν βιογράφο καί τόν βιογραφούμενο.  Ὁ ἀναγνώστης διαβάζοντας ὅλο τό βιβλίο, πού εἶναι ‘’μαρτυρία ζωῆς’’, θά διαπιστώση πόσο ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας ἀνταποκρίνεται στό περιεχόμενό του.

Ελληνικά
1998
792
Α΄
16.5x24x5 cm
1415 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης