ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ

Κωδικός: 10-10-024
ISBN: 960707033Χ
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Ὅσοι Πιστοί

Κείμενα Ὀρθόδοξης Παράδοσης

Παραδεδομένης Πίστης

Ἀποστολικό καί Εὐαγγελικό Κυριακοδρόμιο. Ἑρμηνεύονται βασικές διδασκαλίες τῆς πίστεώς μας μέ σύγχρονες κοινωνικές προεκτάσεις.

Ἡ Κατήχηση εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό ὑπεύθυνα ἔργα μέσα στήν Ἐκκλησία καί δέν πρέπει κανείς νά δίνη αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες. Χωρίς τήν ἑρμηνεία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἡ Γραφή παρερμηνεύεται καί δέν βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά σωθῆ.

Τό κήρυγμα εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς Λατρείας, ἀφοῦ, ὅπως γράφεται στήν ἑρμηνευτική ἀνάλυση τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως στό παρόν βιβλίο, σέ κάθε εὐχαριστιακή καί λατρευτική σύναξη γίνεται ἀνάγνωση τῶν Εὐαγγελικῶν καί Ἀποστολικῶν περικοπῶν πού ἐπιλέχθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὥστε νά γνωρίζουμε βασικές ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος σημειώνει ὅτι ἡ κατανόηση τῶν Ἀποστολικῶν καί Εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων ἐξαρτᾶται ἀπό τήν γνωσιολογική μας ἱκανότητα, ἀλλά καί ἀπό τήν πνευματική μας κατάσταση. Ὅταν ἡ καρδιά εἶναι ἀκάθαρτη δέν μπορεῖ νά ἑρμηνεύση σωστά τόν θεῖο λόγο.

Στό κήρυγμα δέν πρέπει νά γίνεται μιά ἰδεολογική ἀνάπτυξη μερικῶν ἀληθειῶν. Δέν εἶναι τό κήρυγμα στοχασμός καί συνθηματολογία, οὔτε ῾῾εὐσεβεῖς σκέψεις᾽᾽, ἀλλά θεῖος λόγος πού πρέπει νά παρουσιάζη τήν τέλεια ζωή καί νά ὑποδεικνύη τόν τρόπο γιά νά φθάσουμε στήν θέωση. Τό ὀρθόδοξο κήρυγμα δημιουργεῖ μετάνοια καί ἐνισχύει καί προετοιμάζει τόν πιστό γιά τήν θεία Κοινωνία. 

Ἡ ἑρμηνευτική ἀνάλυση πού παρουσιάζεται στό βιβλίο Ὅσοι Πιστοί στηρίζεται στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀλάνθαστοι ἑρμηνευτές τῶν Γραφῶν. Ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχουν κάνει ὀρθές ἀνθρωπολογικές παρατηρήσεις. Διαπιστώνεται πόσο στενά συνδέεται ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν προσωπική καί κοινωνική ζωή.

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ Κυριακοδρόμιου Ὅσοι Πιστοί, ὁ ἀναγνώστης θά βοηθηθῆ ἀπό τούς δύο πίνακες πού βρίσκονται στό τέλος τοῦ βιβλίου. Ὁ ἕνας περιλαμβάνει κατηχητικό εὑρετήριο θεμάτων πού εἶναι χρήσιμο κατηχητικό βοήθημα καί ὁ ἄλλος ἀναφέρεται στά ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα κάθε Κυριακῆς, ἀλλά καί μερικῶν ἑορτῶν.

Ὅσοι Πιστοί. Ἕνα κατάλληλο βοήθημα σέ ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τό κατηχητικό ἔργο πού γίνεται στήν Ἐκκλησία, ἀπαραίτητο τόσο γιά τούς κατηχουμένους, ὅσο καί γιά τούς πιστούς.

Διαβάστε τώρα:

Τό ποτήριον

Δεῖτε ἐπίσης: Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

Ελληνικά
1996
508
Β΄
16.5x23.5x3.3 cm
938 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης