Συγγραφικό ἔργο

Ἡ πολυχρόνια ἔρευνά του καί ἡ ἀνάπτυξη εἰσηγήσεων ποικίλων ἐν­διαφερόντων, τόν ὁδήγησαν στήν συγγραφή πολλῶν βιβλίων.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ θεολογία τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ ἦλθε σέ διάλογο μέ τίς θρησκεῖες καί μέ τήν κλασσική μεταφυσική (Πλάτων-Ἀριστοτέλης) καί τόν Νεοπλατωνισμό καί ὁριοθέτησε τήν πίστη της μέ τήν ὁρολογία πού συνάντησε στό περιβάλλον της.

Πιστεύει ὅτι καί στίς ἡμέρες μας ἡ θεολογία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας πρέπει νά διαλέγεται μέ τήν σύγχρονη φιλοσοφία, τά θρησκευτικά καί ἰδεολογικά ρεύματα, τήν γενική ἐπιστήμη, τήν ἰατρική, τήν βιοηθική, τήν ψυχολογία-νευρολογία-ψυχιατρική, τήν ψηφιακή τεχνολογία, τήν κοινωνιολογία κ.ἄ.

Θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία της ἐργάζεται στήν ἱστορική πραγματικότητα καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἔφερε τήν θεολογία σέ διάλογο μέ τά διαχρονικά φιλο­σοφικο-θρησκευτικά ρεύματα (ἀρχαῖα καί νέα) καί τήν σύγχρονη ἐπιστήμη καί βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά νοηματοδοτῆ τήν ζωή του μέ τήν ἀγάπη, τήν ἐλευθερία καί τήν φιλοκαλία, θεραπεύοντας τήν προσωπικότητά του.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος καλλιέργησε, κυρίως, τήν συστηματική θεολογία, ἐπιλέγοντας θέματα τά ὁποῖα φώτισε μέ τήν ὅλη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, συνδυάζοντας τά δεδομένα τῆς βιβλικῆς, πατερικῆς, δογματικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς θεολογίας σέ ἀναφορά μέ τά ποικίλα σύγχρονα ρεύματα, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά καί ψυχολογικά.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐργώδους ἐρευνητικῆς καί διαλογικῆς ἐργασίας σέ ποικίλα ἀκροατήρια ἦταν ἡ ἔκδοση πολλῶν βιβλίων στήν ἑλληνική γλώσσα, πού καλύπτει ὅλο τό φάσμα τῆς συστηματικῆς θεολογίας.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα ἔχει ἐκδόσει ἑκατόν εἴκοσι ἕξι (126) βιβλία ποικίλου περιεχομένου. Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν βιβλίων, ἀνατύπων καί δημοσιεύσεων, πέρα ἀπό τά διάφορα ἄρθρα, ἀνέρχεται στά διακόσια σαράντα ἕνα (241).

(Βλέπε κατάλογο ἐκδοθέντων ἔργων του, ἀνατύπων καί ἄρθρων σέ συλλογικούς τόμους)

Σέ γενικές γραμμές, τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου εἶναι ἐκκλησιαστικό, θεολογικό, πολιτιστικό, συγγραφικό καί κοινωνικό.

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραίμ, ὁμίλησε στίς Συνάξεις τῶν μοναχῶν γιά θεολογικά, νηπτικά καί γενικότερα ἐκκλησιαστικά θέματα (2015-2019). Οἱ προφορικές αὐτές ὁμιλίες καί συζητήσεις ἐξεδόθησαν σέ πολυσέλιδο βιβλίο ἀπό τήν Ἱερά Μονή μέ τίτλο, «Ἡ ἁγία γνώση, τά ὡραῖα τῶν ἔνδον».

Παράλληλα μέ τήν συγγραφή βιβλίων ἀσχολήθηκε καί μέ τήν δημοσίευση ἄρθρων στόν ἡμερήσιο καί ἑβδομαδιαῖο Τύπο. Ἀρθρογράφησε καί ἀρθρογραφεῖ στόν ἀθηναϊκό Τύπο («Τό Βῆμα», «Ἐλευθεροτυπία», «Καθημερινή», «Τά Νέα», «Ἐλεύθερος Τύπος», «Ἀπογευματινή», «Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ»), στόν τοπικό Τύπο τῆς Ναυπάκτου, στό διαδίκτυο, καθώς καί στήν ἐφημερίδα τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» (www.parembasis.gr) καί τά κείμενά του ἀναδημοσιεύονται σέ πολλές ἄλλες ἐφημερίδες, περιοδικά καί ἱστοσελίδες.

Τά ἄρθρα του ἀποτελοῦν παρεμβάσεις στίς σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές καί ἐκκλησιαστικές ἐξελίξεις καί προσφέρουν τήν ὀρθόδοξη θεολογική ἑρμηνεία τῶν γεγονότων. Ἀποτελοῦν ἐπιπλέον ἔκφραση καί μαρτυρία τῆς Ρωμαίϊκης Παράδοσής μας, ἡ ὁποία διαθέτει ἀπεριόριστη δυναμικότητα καί μεταμορφωτική δύναμη.

(Βλέπε τά κεντρικά σημεῖα τῆς διδασκαλίας του) Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης