ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ 2009

Κωδικός: 10-61-014
ISBN: 1109-7531
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου ΙερόθεοςΈχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Στό παρόν Ἐνιαύσιο ὁ ἀναγνώστης ἔχει τήν δυνατότητα νά δῆ συγκεντρωμένη μιά πολυποίκιλη θεματολογία, κατανεμημένη σέ ἀνάλογα κεφάλαια ( Ἄρθρα, Ὁμιλίες, Σχόλια, Διάφορα, Γραπτά κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ) γιά τό ἔτος 2009.

Στά Ἄρθρα:

Παρουσιάζονται τά βασικά ἐκκλησιολογικά σημεῖα τῆς πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού φανερώνουν τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μελῶν Της.

Διευκρινίζεται τί εἶναι ἡ ἁγιότητα καί ποιός εἶναι ὁ ἅγιος, ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.

Διαβάζουμε γιά τήν ἁπλότητα τοῦ ἁγίου παπα-Νικόλα Πλανᾶ καί πῶς μπορεῖ νά ἀποκτήση κανείς τήν μακαρία κατάσταση τῆς ἁπλότητας.

Ὁ συγγραφέας μᾶς παρουσιάζει τίς σκέψεις του σχετικά μέ τό λεγόμενο πρωτεῖο τοῦ Πάπα κατά τήν Α’ καί Β’ χιλιετία.

Διαβάζοντας γιά τά ‘’πνευματικά ἐπιτίμια΄΄ μαθαίνουμε ὅτι ἡ συμμετοχή στά Μυστήρια χωρίς τίς κατάλληλες προϋποθέσεις, πού καθορίζονται ἀπό τούς ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, δέν θεραπεύει, ἀλλά ἀντίθετα δημιουργεῖ πολλά προβλήματα.

Στό ἄρθρο ‘’Πρόσωπα καί σύμβολα’’ ὑπογραμμίζεται τό πῶς θά προσφέρουμε μιά παιδεία ἡ ὁποία θά σέβεται κάθε τι πού γιά τόν ἄλλο εἶναι ἱερό.

Ὑπογραμμίζονται βασικές θεολογικές σκέψεις πού καθορίζουν τήν ὀρθόδοξη οἰκολογία, ἡ ὁποία σαφῶς διαφέρει ἀπό κάθε ἄλλη οἰκολογία.

Μέ ἀφορμή τήν νέα γρίπη πού σκόρπισε πανικό καί φόβο ὁ συγγραφέας ἐξηγεῖ ὅτι περισσότερο ἀπό τήν ἀσθένεια πρέπει νά μάθουμε νά ἀντιμετωπίζουμε τόν φόβο τοῦ θανάτου πού προκαλεῖται ἀπό διάφορα γεγονότα καί ἀφορμές.

Σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τοῦ πρώην Μητροπολίτου Ἀττικῆς Παντελεήμονος, πού γιά πολλά χρόνια ἀποτέλεσε κρίση γιά τήν Ἐκκλησία, ὁ συγγραφέας ἀπαντᾶ στήν ἐρώτηση κατά πόσο ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά κυβερνᾶται σύμφωνα μέ τούς ἱερούς Κανόνες ἤ τούς νόμους τῆς Πολιτείας.

Τί συνιστοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στούς Χριστιανούς σχετικά μέ τόν ὅρκο;

Ποιά ἡ ἄποψη τοῦ συγγραφέα γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία καί τήν φορολογία;

Δαβάζουμε γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου (σωματικός, ψυχολογικός, ὑπαρξιακός, πνευματικός) καί μέ ποιούς τρόπους μπορεῖ κανείς νά τόν ἀξιοποιῆ καί νά τόν ὑπερβαίνη.

Ἐντοπίζεται ἡ καταλυτική σημασία τοῦ ἐθνικισμοῦ ὅσον ἀφορᾶ τήν σύγκρουση μεταξύ Μουσουλμανισμοῦ καί Ρωμηοσύνης καί πόσο ἐπικίνδυνος γίνεται ὁ ἐθνοφυλετισμός, ὅταν ἐπενδύεται μέ θρησκευτικά στοιχεῖα.

Μέ τήν συμπλήρωση ἑνός χρόνου στό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ὁ συγγραφέας σέ εἰδικό ἄρθρο κάνει λόγο γιά τήν προσωπικότητα τοῦ Μακαριωτάτου ‘καί τόν ἀποκαλεῖ ‘’ ἤρεμη δύναμη’’ στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία.

Μέ ἕνα καταπληκτικό θεολογικό καί λογοτεχνικό κείμενο μᾶς μεταφέρει στά μυστικά μονοπάτια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί μᾶς ἀποκαλύπτει τό ταπεινό του μεγαλεῖο.

 

Στό δεύτερο κεφάλαιο μέ τίτλο Ὁμιλίες μελετοῦμε Κηρύγματα καί ὁμιλίες τοῦ συγγραφέα σέ ἀνάλογες περιστάσεις.

Ἀποκάλυψη καί πολιτισμός: εἰσήγηση στό Β’ Θεολογικό Συνέδριο τῶν Μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν μέ κεντρικό θέμα: ‘’Ἐκκλησία καί πολιτισμός’’.

Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων: Ὁμιλία στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Jean Claude Larchet Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων.

Ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος: Γίνεται ἀναφορά στήν ἀείμνηστη Κατερίνα Χατζῆ, γνωστή σέ ὅλη τήν Ναυπακτιακή κοινωνία.

Θεία Πρόνοια καί πολιτισμός : Κήρυγμα κατά τήν θεία Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ Σύνεδροι τοῦ Β’ Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῶν Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

«Τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον»: Κήρυγμα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πατρῶν μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ: Ὁμιλία κατά τήν θεία Λειτουργία τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Ὁ ἐπουράνιος ἄρτος: Κήρυγμα στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Λειβαδιᾶς.

Ἡ δύναμη τῆς ἀδυναμίας: Κήρυγμα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέα Πατρῶν τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς.

Ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία: Ὁμιλία κατά τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νκοδήμου.

Στά Σχόλια βλέπουμε μέ πόση εὐαισθησία καί ὑπευθυνότητα πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται τά ἀναφυόμενα προβλήματα καί ἡ οἰκονομική κρίση. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θά πρέπει νά συνδέη τήν ζωή του μέ τόν Θεό, ὥστε νά μπορῆ νά ἐπηρεάζη θετκά καί τό περιβάλλον στό ὁποῖο ζῆ.

Στό τέταρτο κεφάλαιο, στά Διάφορα, μελετοῦμε κείμενα μέ ποικίλο περιεχόμενο.

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Σεβασμιώτατος σέ προσκλήσεις ἐπισκέπτεται τήν Γεωργία, τήν Ρωσία, τό Βουκουρέστι, χῶρες στίς ὁποῖες εἶναι γνωστός ἀπό τίς μεταφράσεις τῶν βιβλίων του.

Καταγράφονται ἐπίσης Προσφωνήσεις, Χαιρετισμοί σέ Ἡμερίδες καί Συνέδρια, διάφοροι Λόγοι, μεταξύ τῶν ὁποίων, ἀφιέρωμα στόν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἀφορμή τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Διαβάζουμε Προλόγους βιβλίων, Δηλώσεις καί Συνεντεύξεις.

Στά Γραπτά Κηρύγματα τοῦ Καλοκαιριοῦ γίνεται ἀνάλυση στά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Ελληνικά
2010
310
Α΄
15 cm
24 cm
1,6 cm
602 grΠροφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης