ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός: 10-10-023
ISBN: 9607070291
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Περιορισμένη ποσότητα


Διαθεσιμότητα : 1 τεμάχιο

Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Ὑπαρξιακή Ψυχολογία καί Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία

Γίνεται πολύς λόγος γιά τήν σπουδαιότητα τῆς ᾿Ορθοδόξου Παραδόσεως καί πολλοί ἀναζητώντας τήν ἀλήθεια μελετοῦν τούς Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας. Μάλιστα πολλοί ξένοι σύγχρονοι ψυχοθεραπευτές, ἄν καί δέν εἶναι ᾿Ορθόδοξοι, ἐντυπωσιάζονται ἀπό τήν νηπτική θεολογία τῆς ᾿Ορθοδόξου Παραδόσεως.

 Στό βιβλίο Ὑπαρξιακή Ψυχολογία καί Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία ἀναλύεται ἡ θεωρία μιᾶς σύγχρονης Σχολῆς ψυχολογίας πού ὀνομάζεται «λογοθεραπεία». ῾Ο Victor Frankl, πού εἶναι ἐκφραστής τῆς θεωρίας αὐτῆς, ἀποβλέπει μέ τήν μέθοδο τῆς θεραπείας πού χρησιμοποιεῖ, νά ἐμπνεύση σέ κάθε ἄνθρωπο ἕνα νόημα ζωῆς πού εἶναι διαφορετικό γιά τόν καθένα ὥστε νά τοῦ δώση δύναμη καί θέληση γιά τήν ζωή του καί νά τόν βοηθήση νά ξεπεράση τά ὑπαρξιακά προβλήματα πού τόν ἀπασχολοῦν. Καί στήν πιό δύσκολη κατάσταση πού περνάει κανείς, θά μᾶς πῆ ὁ Victor Frankl, μπορεῖ νά δώση νόημα στήν ζωή του ἀκόμη καί στόν θάνατο. ῎Ετσι προσφέρει αἰσιοδοξία καί βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά νοηματοδοτῆ τήν ζωή του.

Ὑπογραμμίζεται ἀπό τόν συγγραφέα, τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, ὅτι ἡ ἀξία τῆς ὀρθόδοξης νηπτικῆς θεολογίας βρίσκεται στό ὅτι δέν ἐνδιαφέρεται ἁπλῶς νά προσφέρη τήν ὑγεία ἀλλά τήν σωτηρία. Δίνει μεγάλη σημασία στό θέμα τῶν λογισμῶν καί πιστεύει ὅτι ἡ ἀσθένεια δέν εἶναι μόνο σωματική καί ψυχολογική, ἀλλά κυρίως ὑπαρξιακή. Χρειάζεται συνεχής ἀγώνας καί νήψη ὥστε οἱ λογισμοί νά παραμένουν στόν χῶρο τῆς λογικῆς καί νά μήν καταλάβουν τήν καρδιά. ᾿Εάν δέν προσέξη ὁ ἄνθρωπος τούς λογισμούς του εἶναι δυνατόν νά καταλήξη ἀκόμη καί στήν σχιζοφρένεια.

 ῾Η ἡσυχαστική καί θεραπευτική μέθοδος πού διαθέτει ἡ ᾿Ορθόδοξη Παράδοση δέν δίνει ἁπλῶς ἕνα νόημα στόν ἄνθρωπο, ἀλλά τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἀποκτήση πνευματική ὑγεία, ἐσωτερική πνευματική πληρότητα καί τοῦ προσφέρει τό μεγαλύτερο νόημα πού εἶναι ἡ θέωση, δηλαδή, ἡ κοινωνία καί ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Μέ τήν βίωση τῆς πνευματικῆς ἡδονῆς ὑπερβαίνεται ὁ πόνος, οἱ θλίψεις καί ὅλα τά προβλήματα, ἀκόμη καί ὁ θάνατος καί δίνεται ἄλλη διάσταση στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Ελληνικά
1995
124
Γ΄
Ρουμανικά
12x19.5x1.2 cm
236 gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης