ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Εξομολόγηση και Ψυχοθεραπεία», στο Καστοριά–Αττική, αφιερωματικός τόμος στον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο Γιανναρόπουλο, Ιερά Μητρόπολη Αττικής , Αθήνα 1991, σ. 41–62.

2. «Η παρθενία στην Ορθόδοξη Παράδοση» στο Μοναστικό Συνέδριο: Πρακτικά Συνεδριου, (Άγια Μετέωρα, 18–20 Απριλίου 2020), σ. 335-336.

3. «Η θέσις της Εκκλησίας δια τας μεταμοσχεύσεις», στο Η τακτική Σύγκλησις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Αθήναι 5–14 Οκτωβρίου 1994), Εισηγήσεις και ανακοινωθέντα, Κλάδος εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αθήναι 1994, σ. 247–266.

4. «Η πρόληψη των ναρκωτικών από εκκλησιαστικής πλευράς», στο Ναρκωτικά και πρόληψη, Ίδρυμα Νεότητος Ιερᾶς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 44–58.

5. «Η Βουλή για τα ναρκωτικά», στο Ναρκωτικά και πρόληψη, Ίδρυμα Νεότητος Ιερᾶς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 72–100.

6. «Η δυναμικότητα και η επικαιρότητα της ελληνορθοδόξου Παραδόσεως», στο Ορθοδοξία Ελληνισμός πορεία στην τρίτη χιλιετία, Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, τόμ. Β, Άγιον Όρος 1996, σ. 89–99

7. «Η εικόνα του συγχρόνου κόσμου» στο Η Ορθοδοξία στην χιλιετία που φεύγει και στην χιλιετία που έρχεται, Πρακτικά Παγκρητίου Θεολογικού Συνεδρίου, Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο 1999, σ. 51–74. 

8. «Ασθένεια, θεραπεία και θεραπευτής κατά τον άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη», στο Νέα Κοινωνιολογία, 2000 Β´ περ., Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000, σ. 92–105.

9. «Η περί προσώπου διδασκαλία κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά» στο Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ιστορία και το παρόν, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, 13–15/11/1998), Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιο Όρος 2000, σ. 241–274.

10. « Ιστορική εξέλιξη του θέματος της αναγραφής του θρησκεύματος εις τα Δελτία των Αστυνομικών Ταυτοτήτων των Ελλήνων Πολιτών», στο Εκκλησία και Ταυτότητες, θεολογική και ιστορική θεώρηση του ζητήματος των ταυτοτήτων, Κλάδος εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2000, σ. 77–150.

11. «Ενημέρωσις επί της πορείας του θέματος των ταυτοτήτων», στο Εκκλησία και Ταυτότητες, θεολογική και ιστορική θεώρηση του ζητήματος των ταυτοτήτων, Κλάδος εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2000, σ. 201–238.

12. «Η γονιμότητα των κρίσεων», στο Εκκλησία και Ταυτότητες, θεολογική και ιστορική θεώρηση του ζητήματος των ταυτοτήτων, Κλάδος εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2000, σ. 347–352.

13. «Ενημέρωσις επί της πορείας του θέματος των ταυτοτήτων. Συμπεράσματα, αποτελέσματα και προτάσεις», στο Η τακτική σύγκλησις της Ιερᾶς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Αθήναι 9–12 Οκτωβρίου 2001), Εισηγήσεις και ανακοινωθέντα, Κλάδος εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2001, σ. 73–122.

14. «Το μυστήριο του σταυρού στην διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, εν σχέσει με την εμπειρία του Γέροντος Σωφρονίου», στο Παύλος, Πρώτος μετά τον ένα, Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2001, σ. 85–98.

15. «Λατρεία και Ρωμηοσύνη», στο Θεοδρομία, τ. 1–3, (Ιανουάριος–Σεπτέμβριος 2002), Α´ Λειτουργικό Συνέδριο με θέμα «Το μεγαλείο της θείας Λατρείας, Παράδοση η ανανέωση;», Αθήνα 2002, σ. 70–93.

16. «Η ποιμαντική της Εκκλησίας», στο Ορθοδοξία και παιδεία, τ. 1, (Δεκέμβριος 2002), Αθήνα 2002, σ. 22–30.

17. «Εκκλησία και Δημογραφικό πρόβλημα» στο Η οικογένεια στην 3η χιλιετία, Πρακτικά Α´ Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 19–21 Σεπτεμβρίου 2002), ΚΕ.Σ.Ο. Αθήνα 2003, σ. 79-85

18. « Η Πατριαρχική Πράξη του 1928», στο Διπλωματία, τ. 6, (Σεπτέμβριος 2003), Αθήνα 2003, σ. 44–53.

19. «Το Γίγνεσθαι της Ευρώπης και το Είναι της Ορθοδόξου πίστεως, στο Χαριστήριος Τόμος, Γέρων Μητροπολίτην πρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Φλώρινα 2004, σ. 355–379. 

20. «Ντεντερμινισμός και Ορθόδοξη συνέργεια», στο Ποινικά, τόμ. 72, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, σ. 87–107.

21. «Η ορθόδοξη πνευματική ζωή», στο Αφιέρωμα στον Όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, Άγια Μετέωρα 2007, σ. 43–48.

22. «Η κρίση της νεοελληνικής ταυτότητας», στο Αφιέρωμα στον Όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, Άγια Μετέωρα 2007, σ. 49–54.

23. «Κανονισμός Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού», στο Η τακτική σύγκλησις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εισηγήσεις και ανακοινωθέντα, Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2007, σ. 121-139.

24. «Διάλογοι με ετεροδόξους και αλλοθρήσκους», στο Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα, τόμ. Δ΄, Βελλά Ιωαννίνων 2007, σ. 11–26.

25. «Ο Οικουμενισμός στην πράξη, ήτοι την θεολογία και την ασκητική», στο Οικουμενισμός, Γένεση–Προσδοκίες–Διαψεύσεις, Πρακτικά Διορθοδόξου επιστημονικού Συνεδρίου, (Θεσσαλονίκη, 20–24 Σεπτεμβρίου 2004), τόμ. Β΄, εκδ. Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 783–824.

26. «Περί της Οδού», στο Χαριστήριος Τόμος: Φιόρα Τιμής για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ τον Συνετό, Ζάκυνθος 2009, σ. 49–58.

27. «Διαλεκτικοί και αποδεικτικοί συλλογισμοί περί Θείων και Ανθρωπίνων», στο Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα, τόμ. Ε΄, Βελλά Ιωαννίνων 2009, σ. 11–32.

28. «Τα εκατόν πεντήκοντα κεφάλαια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά», στο Θεολογία, τομ. 80, τ. 1α (Ιανουάριος–Μάρτιος 2009), σ. 5–25.

29. «Βιολογία και ψυχολογία», στο Χριστόδουλος, Αφιερωματικός Τόμος, Αθήναι 2010, σ. 153–171.

30. «Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας: Πνευματική αναμόρφωση του ανθρώπου», στο Θεολογικό Σεμινάριο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 2010, σ. 67.

31. «Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης ως διδάσκαλος της Ορθοδόξου Δογματικής», στο Θεολογία, τ. 3ο (Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2011), Αθήνα 2011, σ. 5–48.

32. «Η εικόνα στην Ορθόδοξη και την Δυτική Παράδοση», στο Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα, τόμ. ΣΤ΄, Βελλά Ιωαννίνων 2011, σ. 49–76.

33. «Ο Επίσκοπος είναι Δεσπότης ή Διάκονος; », στο Ενατενίσεις, τ. 17 (Μάϊος–Αύγουστος 2012), εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, σ. 53–64.

34. «Αγία Γραφή και λατρεία», στο Γηθόσυνον Σέβασμα Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον μακαριστόν Καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάννην Μ. Φουντούλην (†2007), τομ. Α´ , εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 696–714.

35. «Μνήμη Δικαίου», στο Τιμητικόν αφιέρωμα εις τον Μακαριστόν Μητροπολίτην Θηβών και Λεβαδείας κυρόν Νικόδημον, Αθήναι 2014, σ. 37–43.

36. «Κοινωνία φύσεως ή κοινωνία προσώπων;», στο Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα, τόμ. Ζ΄, τεύχ. Α΄, Βελλά Ιωαννίνων 2013–2015, σ. 49–72.

37. «Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Μέση Εκπαίδευση», στο ‘Εκκλησία, τ. 2 (Φεβρουάριος 2016), Αθήνα 2016, σ. 122–138.

38. «Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Μέση Εκπαίδευση», στο Κοινωνία, τ. 2 (Απρίλιος –Ιούνιος 2016), Αθήνα 2016, σ. 169–190. 

39. «Τριαδικός Θεός και ο άνθρωπος», στο Θεολογία και Ποιμαντική, Πρακτικά Α΄ Θεολογικού Συνεδρίου, Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ναύπακτος 2016, σ. 39–47.

40. «Τα χαρισματικά και τα κανονικά όρια της εκκλησίας, ήγουν Πεντηκοστή και θεία Ευχαριστία», στο Θεολογία, τομ. 88, τ. 3 (Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2017), Αθήνα 2017, σ. 5–41.

41. «Ησυχασμός και γνώση του Θεού », στο Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η αναζήτηση μιας νέας επιστημιολογίας, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 37–43.

42. «Ο π. Μωυσής ο Αγιορείτης ως παραδοσιακός θεολόγος από ανέκδοτες επιστολές του» στο «Μωϋσέως Ωδή», Αφιερωματικός τόμος προς τιμήν του μακαριστού Γέροντος Μωϋσέως του Αγιορείτου, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιο Όρος 2017, σ. 84–95.

43. «Η ασκητική και θεολογική έννοια του προσώπου κατά τον Γέροντα Σωφρόνιο», στο Δίκαιον Όφλημα, τιμητικός τόμος επί τη πεντηκονταετηρίδι της Αρχιερατείας του Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ, Αθήνα 2018, σ. 113–123.

44. «Βιοηθική και Βιοθεολογία», στο Σύγχρονη Βιοηθική. Προκλήσεις–Προσεγγίσεις–Προοπτικές, Πρακτικά Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου, Πύργος Ηλείας (4–6 Μαΐου 2018), Πύργος Ηλείας 2020, σ. 61–70.

45. «Η μεταπτωτική εισβολή του θανάτου στη ζωή μας», στο Αυτοπροσδιορισμός ενώπιον της ζωής. Θάνατος–Αυτοκτονία–Ευθανασία–Καύση νεκρών, Πρακτικά Εσπερίδος, Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής 2019, σ. 15–26.

46. «Ο Ων και η ουσία», στο Τα προσωπεία του προσώπου, Πρακτικά θεολογικής επιστημονικής ημερίδος, Μέθεξις, Αθήνα 2019, σ. 71–111.

47. «Εκκλησία συστήματος και συνόδου εστίν όνομα», στο Αχιλλίου Πόλις, τ. 3 (Μάϊος 2020), Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου,Λάρισα 2020, σ. 39–46.

48. «Ο ενιαίος άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Το σημείο της συναντήσεως του παλαιού και του καινούργιου κόσμου», στο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Βίος, έργο και θεολογία, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου (3 Οκτωβρίου 2020), Ι. Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ναύπακτος 2020, σ. 69–74.

49. «Οι θεολογικοί διάλογοι κατά τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη», στο Μητροπολίτης Δαμασκηνός Παπανδρέου 1936–2011, Αφιερωματικός–Συλλεκτικός Τόμος, Θέρμο 2021, σ. 57–65.

50. «Ο Γέροντάς μου άγιος Καλλίνικος,» στο Εκ Βαθέων, τ. 27 (Ιούλιος 2022), Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, Γιαννιτσά 2022, σ. 13–19.

51. «Η θεία Δικαιοσύνη κατά τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη», εις Πανηγυρική εκδήλωση εορτασμού της τριακοστής πέμπτης επετείου καθιερώσεως του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου πολιούχου Αθηνών και προστάτου των Δικαστικών, 3 Οκτωβρίου 2022, Αθήνα 2023, σ. 22–26.

52. «Π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: Από την δράση στο μυστήριο του Ησυχασμού», στο Πόνου πονήματα, π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, Αθήνα 2023, σ. 28–39.

53. «Η Χριστιανική Ρωμανία, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Συνθήκη της Λωζάνης», στο Α΄ Καραβαγγέλεια Είσηγήσεις 2023, Ι. Μ. Καστορίας 2024, σ. 15–22.

54. «Το Χριστολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας», στο Θέματα Εκκλησιολογίας, Πρακτικά Β΄ Θεολογικού Συνεδρίου Ι. Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ναύπακτος 2024, σ. 27–46.

55. «Θεολογία και ποιμαντική διακονία στον άγιο Νεκτάριο, Επίσκοπο Πενταπόλεως» (μεταφρ. στα Αγγλικά), εις Holding fast to the Mystery of the Faith: Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church, ECI vol. 10, Brill U Schoningh 2022, σ. 266–283.

 Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης