ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Από την φοιτητική του ζωή μέχρι σήμερα ασχολείται με την έρευνα δογματικών, θεολογικών και ιστορικών θεμάτων:

1. Ως φοιτητής τα έτη 1964–1968 συμμετείχε υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Πατρολογίας στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Χρήστου, σε δύο ερευνητικά προγράμματα. 

Πρώτον. Στην διερεύνηση και καταγραφή των χειρογράφων στις Βιβλιοθήκες των Μονών του Αγίου Όρους.

Δεύτερον. Στην κριτική έκδοση των έργων του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

2. Ερεύνησε και μελέτησε όλη την Εκκλησιαστική Πατερική Γραμματεία και αποδελτίωσε περίπου 20.000 θέματα και χωρία των Πατέρων της Εκκλησίας από τον 4ο–18ο αιώνα και απέκτησε γνώση της σύνολης Πατερικής Γραμματείας.

3. Μελέτησε τα Πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, την πίστη και τις προϋποθέσεις τους.

4. Ερεύνησε την όλη εργογραφία του δογματολόγου και ιστορικού π. Ιωάννου Ρωμανίδη όχι μόνον από τα κείμενα, αλλά και από τις προφορικές παραδόσεις στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τις οποίες απομαγνητοφώνησε, συστηματοποίησε και εξέδωσε σε τέσσερα (4) βιβλία με σχολιασμό της θεολογίας του.

5. Μελέτησε την προσωκρατική φιλοσοφία, ιδίως του Ηράκλειτου, την κλασσική μεταφυσική (Πλάτωνα, Αριστοτέλη), την επικούρεια και στωϊκή φιλοσοφία, τον νεοπλατωνισμό, τον δυτικό σχολαστικισμό και τον Διαφωτισμό, τον Υπαρξισμό, τον Γερμανικό ιδεαλισμό καθώς επίσης και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης, της βιολογίας και της τεχνολογίας.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της έρευνας είναι το συγγραφικό του έργο.Προφίλ

Οἱ ἐκδόσεις τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας) ἀπό τό 1982 ἐκδίδουν καί διακινοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς ἀδελφότητος.

Μάθετε περισσότερα...

banks
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης